Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ quyết toán thuế – dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanhdịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội và dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. CKTC – Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp tại Việt Nam.

Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh rượu, Bộ Công Thương đã đề xuất điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

Cụ thể, để được Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, doanh nghiệp cần đạt những điều kiện sau: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát đã được phê duyệt; có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất (Toàn bộ máy móc, thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp); đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định; đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định; đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa rượu tại Việt Nam; có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu; người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo các yêu cầu về sức khoẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm.

Theo dự thảo, Bộ Công Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên; Sở Công Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự thảo nêu rõ, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp như sau: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở sản xuất xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm.

Quyền và nghĩa vụ của điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

Theo dự thảo, doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp được bán rượu do doanh nghiệp sản xuất ra (trực tiếp hoặc thông qua công ty thành viên, chi nhánh trực thuộc) cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân thu mua rượu để xuất khẩu; được trực tiếp tổ chức bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại hệ thống cửa hàng trực thuộc của doanh nghiệp theo đúng quy định mà không phải đề nghị cấp Giấy phép phân phối, Giấy phép bán buôn, Giấy phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ; được nhập khẩu cồn thực phẩm, rượu bán thành phẩm và phụ liệu để pha chế thành rượu thành phẩm hoặc nhận ủy thác nhập khẩu từ doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp khác.

Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp phải đào tạo nhân viên về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định; tuân thủ các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh theo quy định; tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động; nộp phí cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính; cung cấp thông tin về rượu theo quy định; không được bán rượu cho người dưới 18 tuổi; các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Baochinhphu.vn

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.