Điều chỉnh dự án đầu tư

CKTC hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Thành phần hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Điều chỉnh dự án đầu tư

Trường hợp 1: Thay đổi tên dự án đầu tư (điều chỉnh dự án đầu tư), tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư (Khoản 1, điều 47, Nghị định 31)

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu A.I.11.h) – 02 bản chính

– Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư – Bản sao y công chứng hợp lệ

Trường hợp 2: Thay đổi các nội dung khác tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư), nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu A.I.11.h) – 02 bản chính;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (theo mẫu A.I.12) – 02 bản chính;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức – 02 bản chính;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có) – 02 bản chính;

Cơ sở pháp lý về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Điều chỉnh dự án đầu tư

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *