Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (dịch vụ hoàn thuế VAT) của hàng xuất khẩu, của dự án đầu tư tại CKTC chỉ trong 45 ngày kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ. Miễn phí tư vấn quy định, điều kiện hoàn thuế GTGT, quy trình hoàn thuế GTGT…..

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) TẠI CKTC

Nhằm tối ưu thời gian thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT cũng như đảm bảo hồ sơ hoàn thuế VAT được chính xác, hãy tham khảo dịch vụ tại CKTC với chi tiết thông tin như sau:

1. Tổng chi phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại CKTC

– Phí làm hồ sơ hoàn thuế GTGT: 20.000.000 đồng/hồ sơ – Phí này tùy thuộc vào số lượng hồ sơ xin hoàn thuế;

– Phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng: 5% tổng số tiền hoàn thuế.

– Ngoài ra, trong quá trình hoàn thuế sẽ phát sinh thêm một số chi phí khác liên quan (phần này sẽ được CKTC tư vấn cụ thể (Đặc biệt đối với hoàn thuế lần đầu)).

2. Thời gian hoàn thành thủ tục dịch vụ hoàn thuế GTGT

– Hoàn thành thủ tục hoàn thuế GTGT trong vòng 45 ngày làm việc.

Theo kinh nghiệm hoàn thuế GTGT của CKTC trong nhiều năm qua, hầu hết các doanh nghiệp đều mắc phải các lỗi sai phạm trong hồ sơ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, ảnh hưởng đến quá trình cũng như kết quả hoàn thuế, chẳng hạn:

– Tại tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu thiếu xác nhận của hải quan;

– Tại đề nghị hoàn thuế GTGT chưa xác định rõ trường hợp hoàn thuế của doanh nghiệp;

– Số tài khoản nhận hoàn thuế GTGT khác với số tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế;

– Chưa điều chỉnh số liệu thuế GTGT đã kê khai nhầm dẫn đến số thuế đề nghị hoàn không khớp số thuế đã kê khai…

3. Cam kết dịch vụ hoàn thuế GTGT tại CKTC

Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại CKTC cam kết:

– Tối ưu chi phí;

– Tối ưu thời gian;

– Rà soát toàn bộ chứng từ, hóa đơn trước khi nộp hồ sơ hoàn thuế;

– Hạn chế tối đa trường hợp bị truy thu thuế và xử phạt hành chính;

– Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế trong quá trình làm thủ tục hoàn thuế;

– Đại diện doanh nghiệp nhận quyết định hoàn thuế GTGT;

– Theo dõi tiến độ đến khi doanh nghiệp nhận được tiền thuế được hoàn.

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT

1. Điều kiện hoàn thuế GTGT

Để được hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện sau:

– Phải có thuế GTGT được khấu trừ;

– Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

– Mở tài khoản ngân hàng với MST của doanh nghiệp;

– Lập và lưu giữ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo đúng quy định hiện hành;

– Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện đúng theo quy định hiện hành;

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và con dấu.

2. Đối tượng được hoàn thuế GTGT

CKTC sẽ chia sẻ các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng theo 4 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Cơ sở, doanh nghiệp có thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên cho 1 số trường hợp cụ thể như: vừa xuất khẩu vừa kinh doanh nội địa, nhập khẩu hàng hóa rồi xuất khẩu nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

Trường hợp 2: Đối với dự án đầu tư mới

Cơ sở, doanh nghiệp mới thành lập, đang trong giai đoạn đầu tư và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Đồng thời, số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến dự án đầu tư tối thiểu từ 300 triệu đồng.

Trường hợp 3: Đối với dự án đầu tư cho cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động

Cơ sở, doanh nghiệp sau khi bù trừ kê khai thuế GTGT có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên. Nếu dưới 300 triệu đồng thì được kết chuyển cho kỳ khai thuế tiếp theo.

Trường hợp 4: Đối với cơ sở, doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Cơ sở, doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình, thay đổi chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, ngừng hoạt động, phá sản nộp thừa thuế GTGT hoặc chưa khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào từ 300 triệu đồng trở lên.

DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA CKTC SẼ HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, THỦ TỤC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC.

1. Cách hoàn thuế GTGT

Có 03 hình thức gửi mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế GTGT bao gồm:

– Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế;

– Nộp qua đường bưu điện;

– Nộp trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Đối với hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, tùy vào từng trường hợp đề nghị hoàn thuế mà chi tiết hồ sơ sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

2.1 Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Chi tiết hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu bao gồm:

– Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;

– Hợp đồng mua bán và gia công hàng hóa;

– Các hóa đơn, chứng từ bán hàng/xuất khẩu/gia công;

– Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu và Shipped On Board Bill of Lading (On Board B/L);

– Mẫu 01-2/HT danh sách tờ khai hải quan đã thông quan;

– Chứng từ chứng minh hoàn tất việc thanh toán hàng hóa xuất khẩu (qua ngân hàng).

2.2 Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp ủy thác xuất khẩu và đã thanh lý hợp đồng

Chi tiết hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu ủy thác bao gồm:

– Hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu và Shipped On Board Bill of Lading (On Board B/L);

– Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác và nhận ủy thác;

– Các hóa đơn, chứng từ bán hàng hoặc xuất khẩu hoặc gia công;

– Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;

– Chứng từ chứng minh hoàn tất việc thanh toán hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng.

2.3 Đối với dự án đầu tư

Chi tiết hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư bao gồm:

– Mẫu 02/GTGT tờ khai thuế GTGT;

– Bản sao chứng từ góp vốn điều lệ;

– Quyết định thành lập BQL dự án đầu tư;

– Mẫu 01-1/HT bảng kê chứng từ, hóa đơn mua vào;

– Các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng liên quan đến dự án đầu tư;

– Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;

– Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hoạt động;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp làm thủ tục xin giấy phép đầu tư);

– Bản vẽ xây dựng, giấy phép xây dựng và bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ có trị tương đương (trường hợp dự án có công trình xây dựng).

Lưu ý: Với 3 trường hợp sau đây, doanh nghiệp không cần nộp hóa đơn bán hàng/xuất khẩu/gia công:

– Hoạt động kinh doanh xuất khẩu phần mềm (hình thức điện tử);

– Hoạt động xây lắp công trình tại các khu phi thuế quan hoặc tại nước ngoài;

– Hoạt động cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất như điện nước, lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng, văn phòng phẩm…

3. Thời gian nhận được tiền hoàn thuế GTGT

Tùy theo từng trường hợp khi làm thủ tục hoàn thuế mà thời hạn để cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế GTGT hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ ngân sách nhà nước sẽ khác nhau, cụ thể:

– Đối với trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Trong vòng tối đa 6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế;

– Đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Trong vòng 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

Theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước phải chi hoàn thuế trong vòng 1 ngày làm việc.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *