Công ty tặng chuyến đi du lịch cho khách hàng

Công ty tặng chuyến đi du lịch cho khách hàng thân thiết có cần đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương không?

Trong trường hợp công ty CKTC thực hiện chương trình khách hàng thân thiết vào cuối năm. Thường công ty CKTC sẽ tổ chức tặng chuyến du lịch cho những khách hàng đạt chỉ tiêu công ty em đề ra cho năm đó . Giả sử công ty CKTC tổ chức tặng chuyến du lịch Phú Quốc trị giá 15,000,000 vnđ/người/chuyến cho những khách hàng nào đạt chỉ tiêu năm 2023. Công ty tặng chuyến đi du lịch cho khách hàng (trong đó có bao gồm bốc thăm trúng thưởng giá trị khoảng 50 triệu đồng) thì công ty CKTC cần đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương không?

Công ty tặng chuyến đi du lịch cho khách hàng

Nghĩa vụ của thương nhân khi thực hiện khuyến mại được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 16 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại như sau:

– Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này:

+ Thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về chương trình khuyến mại (trừ trường hợp thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định này);

+ Cung cấp cho khách hàng, các thương nhân phân phối và các bên liên quan đầy đủ, chính xác và rõ ràng các nội dung thông tin phải thông báo công khai theo quy định tại Điều 97 Luật thương mại;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 96 Luật thương mại và Nghị định này.

– Đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định này:

+ Các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 96 Luật thương mại và Nghị định này;

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng đối với các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

Như vậy, căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định 81/2018/NĐ-CP khi thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại thì phải thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Có những hình thức khuyến mại nào?

Căn cứ Mục 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định các hình thức khuyến mại bao gồm:

+ Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

+ Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền;

+ Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá);

+ Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

+ Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương);

+ Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);

+ Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác;

+ Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin;

Công ty tặng chuyến đi du lịch cho khách hàng có đăng ký khuyến mại không?

(1) Căn cứ khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về đăng ký hoạt động khuyến mại như sau:

“1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.”

(2) Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về thông báo hoạt động khuyến mại như sau:

– Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này. Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

– Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

+ Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

+ Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Như vậy, trong trường hợp công ty CKTC thực hiện chương trình khách hàng thân thiết vào cuối năm sẽ thuộc trường hợp khuyến mại bằng hình thức chương trình khách hàng thường xuyên. Công ty không cần phải đăng ký hoạt động khuyến mại với Sở công thương nơi tổ chức khuyến mại. Trong trường hợp này, công ty CKTC chỉ thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Công ty tặng chuyến đi du lịch cho khách hàng

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *