Chứng từ trả tiền điện, nước để đưa vào chi phí hợp lý

Các chứng từ trả tiền điện, nước để đưa vào chi phí hợp lý để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ:  Điểm 2.15, Khoản 2, Điều 4, Thông tư 96_2015_TT-BTC

Doanh nghiệp có ký hợp đồng thuê nhà với cá nhân làm chủ sở hữu để làm văn phòng .

Có 2 trường hợp sau:

    * Trường hợp 1: Doanh nghiệp trực tiếp thanh toán với tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có:
+ Hóa đơn thanh toán tiền điện, nước;
+ Hợp đồng thuê nhà với cá nhân cho thuê nhà.

    * Trường hợp 2:
Doanh nghiệp thanh toán tiền điện, nước cho chủ sở hữu thì được tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có:
+ Hợp đồng thuê nhà với cá nhân cho thuê nhà;
+ Chứng từ thanh toán tiền điện, nước cho cá nhân cho thuê nhà phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ.

Xem thêm: 

Hướng dẫn cách đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.