Chặn tin nhắn rác

CKTC chia sẻ bài viết hướng dẫn phản ánh và cách chặn tin nhắn rác, chặn cuộc gọi rác, chặn email rác… để mọi người tham khảo.

Chặn tin nhắn rác

Người dùng có thể chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác thông qua bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác.

1. Tin nhắn được xác định là tin nhắn rác dựa vào các tiêu chí:

a) Tần suất gửi tin là số tin nhắn được thực hiện đi từ nguồn gửi tin nhắn trong một khoảng thời gian;

b) Đặc điểm hành vi sử dụng: Nguồn gửi chủ yếu sử dụng để nhắn tin đi, tỷ lệ thực hiện cuộc gọi và nhận cuộc gọi thấp; Tỷ lệ gửi tin nhắn tới các thuê bao không có mối quan hệ là tỷ lệ gửi tin nhắn đến các số thuê bao không có mối quan hệ (chưa từng nhắn tin trước đây) trên tổng số tin nhắn gửi đi;

c) Mẫu tin nhắn rác là các mẫu ký tự dùng chung để nhận diện tin nhắn rác bao gồm các mẫu tin nhắn rác do doanh nghiệp viễn thông thu thập và chia sẻ.

2. Cuộc gọi được xác định là cuộc gọi rác dựa vào các tiêu chí:

a) Tần suất thực hiện cuộc gọi là số cuộc gọi được thực hiện từ nguồn thực hiện cuộc gọi trong một khoảng thời gian;

b) Đặc điểm hành vi sử dụng: Nguồn gửi chủ yếu sử dụng để gọi đi không nhận và gửi tin nhắn; Tỷ lệ cuộc gọi có thời gian liên lạc ngắn là tỷ lệ số cuộc gọi có khoảng thời gian thực hiện ngắn (từ khi kết nối đến khi kết thúc cuộc gọi) trên tổng số cuộc gọi; Tỷ lệ cuộc gọi có thời gian giữa các cuộc gọi ngắn là tỷ lệ số cuộc gọi có thời gian giữa các cuộc gọi ngắn (khoảng thời gian giữa hai cuộc gọi đi liên tiếp nhau) trên tổng số cuộc gọi; Tỷ lệ gọi đi cho các thuê bao không có mối quan hệ là tỷ lệ cuộc gọi đến các số điện thoại không có mối quan hệ (chưa từng gọi trước đây) trên tổng số cuộc gọi đi.

3. Thư điện tử được xác định là thư điện tử rác dựa vào các tiêu chí:

a) Tần suất gửi thư điện tử: là số thư điện tử được gửi từ một địa chỉ thư điện tử trong một khoảng thời gian;

b) Đặc điểm hành vi sử dụng:

– Nguồn gửi chỉ sử dụng với mục đích gửi thư điện tử không sử dụng để nhận, trao đổi thông tin;

– Tỷ lệ gửi thư điện tử tới các địa chỉ thư điện tử khác không có mối quan hệ: là tỷ lệ gửi thư điện tử tới các địa chỉ thư điện tử không có mối quan hệ (chưa từng trao đổi thư điện tử) trên tổng số thư điện tử gửi đi.

c) Công nghệ sử dụng để gửi, nhận thư.

Theo Thông tư 22/2021/TT-BTTTT, người dùng có thể chặn tin nhắn rác, chặn cuộc gọi rác thông qua đăng ký số điện thoại di động của mình vào ‘Danh sách không quảng cáo’ bằng 01 trong 02 cách sau đây:

Cách 1: Đăng ký hoặc hủy qua tin nhắn SMS (qua đầu số 5656)

Để đăng ký vào Danh sách không quảng cáo: Soạn tin nhắn với cú pháp DK DNC gửi 5656.

Chặn tin nhắn rác

Cách 2: Đăng ký qua website

Truy cập website https://khongquangcao.ais.gov.vn/

Bước 1: Nhập số thuê bao cần chặn tin nhắn, cuộc gọi rác.

Chặn tin nhắn rác

Chọn Đăng ký để thực hiện đăng ký vào danh sách không quảng cáo

Bước 2Nhập mã OTP mà hệ thống gửi tin nhắn về cho thuê bao.

Chặn tin nhắn rác

Nhập xong mã OTP thì chọn Tiếp tục.

Bước 3: Hệ thống thông báo kết quả xử lý.

Chặn tin nhắn rác

Ảnh chụp thông báo đã đăng ký thành công vào Danh sách không quảng cáo – Thông báo đã chặn tin nhắn rác, chặn cuộc gọi rác, chặn email rác, chặn thư điện tử rác thành công.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Chặn tin nhắn rác

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.