Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT, số tiền

Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót, điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế suất thuế GTGT, điều chỉnh sai tổng tiền, sai hàng hóa, sai mã số thuế, sai đơn giá, sai đơn vị tính, sai số tiền bằng chữ, sai ngày tháng năm… theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

I. Các trường hợp phải lập hóa đơn điều chỉnh:

1. Khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai (sai ngày tháng năm, sai mã số thuế, sai tên hàng hóa, sai đơn vị tính, sai đơn giá, sai thành tiền, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai số tiền bằng chữ …) nhưng đã kê khai thuế thì 2 bên phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót và người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

        Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ: Điều chỉnh sai sót (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

(Theo khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

2. Nếu DN bạn bán hàng chiết khấu thương mại: Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì DN được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

(Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

 – Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai vào bảng kê mua vào và bán ra của kỳ hiện tại (Không phải kê khai bổ sung)

– Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

 

cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm

Chú ý: Nếu là sai tên công ty, địa chỉ nhưng MST đúng thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh mà ko cần lập hóa đơn điều chỉnh

(Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

– Hóa đơn viết sai đã kê khai (Dù 1 trong 2 bên đã kê khai, hoặc cả 2 bên đều đã kê khai thì đều phải lập hóa đơn điều chỉnh)

II. Sau đây Chìa Khóa Thành Công xin hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh cho từng trường hợp:

1. Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót không ảnh hưởng tới số tiền:

– Các lỗi sai như: Sai ngày tháng năm, sai mã số thuế, sai tên hàng hóa, sai đơn vị tính, số tiền bằng chữ… (Những sai sót không ảnh hưởng đến số tiền)

VD 1: Ngày 12/11/2016 Bạn phát hiện hóa đơn viết sai số  0000463, Ký hiệu TC/16P, ngày 15/9/2016. (Hóa đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 9/2016)

– Lỗi sai: Sai mã số thuế

Cách xử lý như sau:

–  Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

– Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót: ( Lập vào ngày hiện tại) số 0000895, Ký hiệu TC/16P, ngày 12/11/2016, cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                       Ký hiệu: TC/16P
                                                         Liên 1: Lưu                  Số:  0000895
Ngày 12 tháng 01 năm 2016
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG
Mã số thuế: 0313100605
Địa chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Q1, HCM

Điện thoại: 0888 139 339 Số tài khoản:……………………………………………………..
Họ tên người mua hàng: Đinh Mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368 (Ghi mã số thuế đúng)
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK……….Số tài khoản: …711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01  Điều chỉnh mã số thuế công ty mua hàng từ 0106236386
thành 0106236368 của hóa đơn số: 0000463, ký hiệu: TU/16P, ngày: 15/9/2016 do ghi sai.
\ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          \
Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                            \
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                \
Số tiền viết bằng chữ:                                                \

 Cách kê khai thuế:

– Hai bên kê khai hóa đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại là tháng 11/2016, bên bán kê khai vào bảng kê bán ra, bên mua kê vào bảng kê mua vào. Doanh thu hoặc giá trị mua vào và thuế GTGT ghi bằng “0″

VD 2: Ngày 12/5/2016 Bạn phát hiện hóa đơn viết sai số 0000463, Ký hiệu TC/16P, ngày 15/3/2016. (Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 3/2016)

– Lỗi sai: Sai dòng số tiền bằng chữ.

Cách xử lý: 

– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

– Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót: (Lập vào ngày hiện tại) số 0000895, Ký hiệu TC/16P, ngày 12/5/2016, cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                           Ký hiệu: TC/16P
                                                         Liên 1: Lưu                  Số:  0000895
Ngày 12 tháng 3 năm 2016
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG
Mã số thuế: 01313100605
Địa chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Q1, HCM

Điện thoại: 0888 139 339  .Số tài khoản:………………………………..
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK……….Số tài khoản: …711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01  Điều chỉnh dòng Số tiền bằng chữ trên hóa đơn số 0000463, Ký hiệu TU/16P, ngày 15/3/2016 từ: Mười lăm nghìn đồng thành Mười nghìn đồng chẵn. \ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                \
Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                            \
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                \
Số tiền viết bằng chữ: Mười nghìn đồng chẵn

Cách kê khai: Các bạn cũng kê khai như VD 1 bên trên nhé.

2. Cách điều chỉnh hóa đơn viết sai ảnh hưởng đến số tiền:

– Các lỗi sai như: Sai đơn giá, số lượng thành tiền, thuế suất, tiền thuế … (Những sai sót ảnh hưởng đến số tiền hoặc tiền thuế)

VD 1: Ngày 12/4/2016 Bạn phát hiện hóa đơn viết sai số 0000463, Ký hiệu TU/16P, ngày 15/2/2016. (Hóa đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 2/2016)

– Lỗi sai: Sai đơn giá dẫn đến sai tổng tiền, tiền thuế

– Hóa đơn trên ghi sai là: Điều hòa LG 12U, số lượng 1, Đơn giá: 21.400.000, thuế 10%: 2.140.000, tổng cộng: 2.354.000

– Ghi đúng là: Đơn giá: 21.100.000, thuế 10%: 2.110.000, tổng cộng: 2.321.000 ( Như vậy là tăng 300.000 so với thực tế, ta phải lập hoá đơn điều chỉnh giảm số tiền đó)

Cách xử lý như sau:

– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai.

– Lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá: (Lập vào ngày hiện tại) số 0000895, Ký hiệu TC/16P, ngày 12/4/2016, cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                           Ký hiệu: TC/16P
                                                         Liên 1: Lưu                  Số:  0000895
Ngày 12 tháng 4 năm 2016
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG
Mã số thuế: 0313100605
Địa chỉ: 231-233 Lê Thánh Tôn, Q1, HCM

Điện thoại: 0888 139 339 .Số tài khoản:………..
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK……….Số tài khoản: …711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01  Điều chỉnh giảm đơn giá, số tiền, tiền thuế của điều hoà LG 12U trên hoá đơn số 0000463, Ký hiệu TU/16P, ngày 15/2/2016 từ 21.400.000 thành 21.100.000 Bộ 1 300.000 300.000
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                      300.000
Thuế suất GTGT:    10    %  , Tiền thuế GTGT:                    30.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                  330.000
Số tiền viết bằng chữ: Ba trăm ba mươi nghìn đồng chẵn. 

Cách kê khai thuế:

– Hai bên kê khai hóa đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại là tháng 4/2016.

Chú ý: Đây là hóa đơn điều chỉnh giảm nên các bạn phải kê khai ÂM.

– Bên bán kê khai ÂM vào chỉ tiêu: Doanh số trên bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT: -300.000 và Thuế GTGT: -30.000

– Bên mua kê khai Âm vào chỉ tiêu: Giá trị mua vào trên bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT: -300.000 và thuế GTGT: -30.000

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm thì khi viết hóa đơn không được ghi âm, nhưng khi kê khai thì kê khai âm.

 VD 2: Ngày 12/6/2016 Bạn phát hiện hóa đơn viết sai số 0000463, Ký hiệu TU/16P, ngày 15/3/2016. (Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 3/2016)

– Lỗi:  Sai đơn thuế suất thuế GTGT

– Hóa đơn trên ghi sai là: Điều hòa LG 12U, Số lượng 1, Đơn giá: 21.100.000, thuế 0%.

– Ghi đúng phải là: Đơn giá: 21.100.000, thuế 10%: 2.110.000, tổng cộng: 2.321.000 (Như vậy thuế GTGT đúng phải là 10%, ta phải lập hóa đơn điều chỉnh tăng thuế suất và tiền thuế)

Cách xử lý như sau:

– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai.

– Lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá: (Lập vào ngày hiện tại) số 0000895, Ký hiệu TC/16P, ngày 12/6/2016, cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                           Ký hiệu: TC/16P
                                                         Liên 1: Lưu                  Số:  0000895
Ngày 12 tháng 6 năm 2016
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY Chìa Khóa Thành Công
Mã số thuế: 0313100605
Địa chỉ:231-233 Lê Thánh Tôn, Quận 01, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0888 139 339 .Số tài khoản:……….
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK……….Số tài khoản: …711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01  Điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT của hóa đơn số 0000463, Ký hiệu TU/16P, ngày 15/3/2016 từ 0% thành 10% \ \ \ \
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                      \
Thuế suất GTGT:    10    %  , Tiền thuế GTGT:              2.110.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                 2.110.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu một trăm mười một nghìn đồng.

Cách kê khai: Kê khai vào kỳ hiện tại là tháng 6/2016

– Bên bán: Kê khai vào phụ lục 01-1: Cột doanh thu: “0“. Cột thuế GTGT: 2.110.000

– Bên mua: Kê khai vào phụ lục 01-2: Cột giá trị mua vào: “0“. Cột thuế GTGT: 2.110.000

3. Hóa đơn điều chỉnh khi bán hàng chiết khấu thương mại:

– Trường hợp này các bạn cũng lập hóa đơn điều chỉnh giảm như trên, cụ thể như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh giảm đơn giá, số tiền, tiền thuế của các hóa đơn số 0000463, Ký hiệu AA/12P, ngày 15/9/2014, …… kèm theo bảng kê số …. Chiếc 10 1000.000 1000.000
  (Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số … ngày….)        
 Cộng tiền hàng:                                                                       1.000.000
Thuế suất GTGT: 10% , Tiền thuế GTGT: 100.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 1.100.000

Số tiền viết bằng chữ: Một triệu một trăm nghìn đồng./.

 Cách kê khai thuế:

– Hai bên kê khai hóa đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại là tháng 11/2014. (Cũng kê khai ÂM như bên trên)

Xem thêm: Cách viết hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại – giảm giá bán

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.