Cách hạch toán, lập hóa đơn hàng khuyến mại

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ quyết toán thuế – dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanhdịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội và dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. CKTCDịch vụ kế toán hướng dẫn về cách hạch toán, lập hóa đơn hàng khuyến mại để quý doanh nghiệp tham khảo.

Cách hạch toán, lập hóa đơn hàng khuyến mại

Đối với hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền: Trên hóa đơn ghi rõ hàng khuyến mại, hàng quảng cáo, hàng mẫu không. Viết hóa  đơn và cách hạch toán, lập hóa đơn hàng khuyến mại, hàng mẫu làm đau đầu không ít kế toán bởi có quá nhiều quy định, nhiều thay đổi trong Luật thuế.

1. Cơ sở pháp lý về cách hạch toán, lập hóa đơn hàng khuyến mại

– Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 (mới cập nhật);

– Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014;

– Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014;

– Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014;

– Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

2. Nguyên tắc cách hạch toán, lập hóa đơn hàng khuyến mại, tiêu dùng nội bộ

+ Đối với hàng khuyến mại, hàng mẫu, hàng biếu, tặng không thu tiền.

– Theo quy định, doanh nghiệp phải lập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng … phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Đối với hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền: Trên hóa đơn ghi rõ hàng khuyến mại, hàng quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; nếu là hàng quảng cáo, khuyến mại phải ghi rõ chương trình, giấy phép. Ghi rõ số lượng hàng hóa, không ghi giá trị, dòng thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT gạch chéo.

– Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng (Thông tư 26/2015/TT-BTC).

Lưu ý: Đối với hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo, doanh nghiệp phải đăng ký với Sở Công Thương những mặt hàng và chương trình được phép quảng cáo, khuyến mại.

+ Đối với hàng tiêu dùng nội bộ trong doanh nghiệp.

– Theo quy định, khi xuất dùng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ như trả thay lương cho người lao động trong doanh nghiệp phải xuất hóa đơn, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

– Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính quy định rõ: hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn.

3. Cách hạch toán, lập hóa đơn hàng khuyến mại hàng tiêu dùng nội bộ

Theo hướng dẫn hạch toán của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính thì hàng khuyến mại, hàng mẫu, hàng tiêu dùng nội bộ được hạch toán như sau:

+ Đối với sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội bộ cho hoạt động bán hàng.

Căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán ghi:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6412, 6413, 6417, 6418)

       Có các TK 155, 156 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa)

Nếu phải kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nội bộ (giá trị kê khai theo quy định của pháp Luật về thuế), ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

       Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

+ Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để biếu, tặng

– Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (chi phí sản xuất sản phẩm, giá vốn hàng hóa)

       Có các TK 152, 153, 155, 156

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

       Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

– Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

       Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

       Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

– Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bảo vệ môi trường để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:

Nợ TK 641, 642

      Có TK 152, 154, 155

      Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

      Có TK 152, 153, 155, 156

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

Cách hạch toán, lập hóa đơn hàng khuyến mại

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.