Cách hạch toán hàng hóa gia công

Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (Bán buôn và bán lẻ). Giá gốc hàng hóa mua vào, bao gồm: Giá mua theo hóa đơn và chi phí thu mua hàng hóa. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa về để bán lại nhưng vì lý do nào đó cần phải gia công, sơ chế, tân trang, phân loại chọn lọc để làm tăng thêm giá trị hoặc khả năng bán của hàng hóa thì trị giá hàng mua gồm giá mua theo hóa đơn cộng (+) chi phí gia công, sơ chế.

Hàng hóa nhận gia công cho các doanh nghiệp khác ghi đơn vào Tài khoản 002 “Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công”, (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán).

Cách hạch toán hàng hóa gia công như sau:

Trường hợp thuê ngoài gia công, chế biến hàng hóa:

a/ Khi xuất kho hàng hóa đưa đi gia công, chế biến, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Có TK 156 – Hàng hóa (1561).

b/ Chi phí gia công, chế biến hàng hóa, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,. . .

c/ Khi gia công xong nhập lại kho hàng hóa, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hóa

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

BẢNG TỔNG HỢP KẾ TOÁN HÀNG HÓA GIA CÔNG

1. Doanh nghiệp giao hàng để gia công Hạch toán
Khi xuất kho giao hàng để gia công
Nợ TK 154: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 Có TK 152,156…
Chi phí gia công
Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
 Có TK 111,112,131
Khi nhận lại hàng gia công,chế biến hoàn thành
Nợ TK152,156
 Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
2. Doanh nghiệp nhận gia công  
Khi nhận hàng để gia công Nợ TK 002: Vật tư hàng hóa nhận gia công, giữ hộ
khi xuất kho hàng để gia công, chế biến hoặc trả lại đơn vị giao hàng gia công Có TK 0002: Vật tư hàng hóa nhận gia công, giữ hộ
Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được hưởng Nợ TK 111,112,131: Số tiền thu được Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụCó TK 3331:Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)
  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.