Các khoản phụ cấp cho người lao động

CKTC chia sẻ về các khoản phụ cấp cho người lao động như: Phụ cấp điện thoại, xăng xe, công tác phí…….

Các khoản phụ cấp cho người lao động

Các khoản phụ cấp cho người lao động và khoán chi:

– Thế nào là khoán chi, các khoản khoán chi có chịu thuế Thu nhập cá nhân không?

– Thế nào là phụ cấp theo lương và có chịu thuế Thu nhập cá nhân không?

Đối tượng chi phí phát sinh tại doanh nghiệp:

1. Điện thoại

2. Văn phòng phẩm

3. Xăng xe

4. Công tác phí

5. Trang phục

6. …..

+ Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương- (Tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH).

+ Khoán chi là các khoản chi phí phát sinh tại doanh nghiệp trực tiếp bỏ ra để phục vụ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khoán cố định trong mức giới hạn cho người lao động để tiết kiệm tránh lãng phí, đồng thời nâng cao trách nhiệm của NLĐ hơn.

a. Doanh nghiệp đang trực tiếp chi trả giám sát các khoản phí của người lao động

b. Chuyển sang NLĐ tự quản lý sắp xếp…tự kỷ luật bản thân, tự ý thức, tự giác

Theo đó các khoản phụ cấp cho người lao động cần xem xét khi tính thuế TNCN cho người nhân viên:

1. Trường hợp công ty chi hỗ trợ tiền điện thoại, xăng xe, văn phòng phẩm…. cho người lao động bằng tiền (thanh toán hàng tháng cùng với tiền lương) được quy định trong sổ tay nhân viên và chính sách, quy chế của Công ty hoặc tại Hợp đồng lao động thì khoản trợ cấp này là thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

2. Trường hợp công ty chi hỗ trợ tiền điện thoại, xăng xe, văn phòng phẩm…. cho người lao động để phục vụ sản xuất kinh doanh, có hóa đơn hợp pháp mang tên, địa chỉ và mã số thuế Công ty thì khoản chi trả này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Các khoản phụ cấp cho người lao động về thuế thu nhập cá nhân của lao động, căn cứ tham khảo chi tiết:

1. Công văn 8214/CT-TTHT ngày 24/08/2017 thuế thu nhập cá nhân khoản phụ cấp tiền điện thoại Hồ Chí Minh.

2. Công văn 5023/TCT-TNCN ngày 30/10/2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân với khoản công tác phí.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Các khoản phụ cấp cho người lao động

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *