Bổ sung ngành nghề xuất bản sách

Sau đây, CKTC sẽ giới thiệu cụ thể với các bạn về các nội dung mã ngành nghề, hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí.

Bổ sung ngành nghề xuất bản sách

Sách là một loại văn hóa từ xưa đến nay của nhân loại, là công cụ dùng để lưu trữ, ghi nhận, truyền tải thông tin. Cho đến hiện nay ngoài trừ các loại sách, báo, tạp chí bằng giấy còn có cả hình thức khác như sách điện tử, báo, tạp chí điện tử . Với nhu cầu như thế thì việc các doanh nghiệp muốn tham gia vào hoạt động xuất bản là điều rất dễ hiểu. Nhưng để được phép hoạt động xuất bản thì doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề xuất bản khi mới thành lập hoặc nếu chưa thì phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí sau khi thành lập doanh nghiệp.

Để hoàn thành thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí chúng ta cần phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào ? Trình tự thực hiện bổ sung ngành nghề xuất bản  sách, báo, tạp chí ra sao ? Và đặc biệt là phải biết chính xác mã ngành nghề hiện nay của ngành xuất bản để áp trong hồ sơ cho chính xác?

Những mã ngành để áp vào trong hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí.

Mã ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí được quy định trong trong Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

5811: Xuất bản sách  (Mã ngành 5811)

Mã ngành 5811 là mã ngành có điều kiện, do đó doanh nghiệp cần liên hệ Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch để được cấp phép hoạt động xuất bản trước khi tiến hành bổ sung ngành nghề xuất bản sách.

58111: Xuất bản sách trực tuyến

Nhóm này gồm:

– Xuất bản trực tuyến sách, lịch, tờ rơi và các ấn phẩm tương tự, kể cả xuất bản từ điển và bộ sách giáo khoa;

– Xuất bản trực tuyến tập bản đồ, bản đồ và các biểu đồ;

58112: Xuất bản sách khác

Nhóm này gồm: Hoạt động xuất bản sách in hoặc dạng khác (trừ xuất bản trực tuyến).

Cụ thể:

– Xuất bản sách, lịch, tờ rơi và các ấn phẩm tương tự, kể cả xuất bản từ điển và bộ sách giáo khoa;

– Xuất bản tập bản đồ, bản đồ và các biểu đồ;

– Xuất bản sách dưới dạng băng từ;

– Xuất bản bộ sách giáo khoa… trên đĩa CD – ROM

5812: Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ  (Mã ngành 5812)

58121: Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ trực tuyến

Nhóm này gồm: Xuất bản trực tuyến danh mục các sự kiện hoặc thông tin, như: danh mục thư, niên giám điện thoại, các sách hướng dẫn và các tài liệu khác, như các hướng dẫn pháp luật, hướng dẫn sử dụng thuốc…

58122: Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ khác

Nhóm này gồm: Xuất bản in hoặc dạng khác (trừ trực tuyến) danh mục các sự kiện hoặc thông tin, như: danh mục thư, niên giám điện thoại, các sách hướng dẫn và các tài liệu khác, như các hướng dẫn pháp luật, hướng dẫn sử dụng thuốc…

5813: Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ  (Mã ngành 5813)

58131: Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ trực tuyến

Nhóm này gồm: Hoạt động xuất bản trực tuyến báo chí, bao gồm báo quảng cáo cũng như các ấn phẩm định kỳ và báo chí khác. Việc xuất bản các chương trình đài phát thanh và truyền hình cũng được phân vào đây.

58132: Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác

Nhóm này gồm: Hoạt động xuất bản in hoặc dạng khác (trừ trực tuyến) báo chí, bao gồm báo quảng cáo cũng như các ấn phẩm định kỳ và báo chí khác. Các thông tin có thể được xuất bản dưới dạng in hoặc dạng báo điện tử, bao gồm cả Internet. Việc xuất bản các chương trình đài phát thanh và truyền hình cũng được phân vào đây.

5819: Hoạt động xuất bản khác  (Mã ngành 5819)

58191: Hoạt động xuất bản trực tuyến khác

Nhóm này gồm:

– Xuất bản trực tuyến catalog; ảnh, bản khắc và bưu thiếp; thiệp chúc mừng; mẫu đơn; áp phích quảng cáo, các bản sao chép tác phẩm nghệ thuật; tài liệu quảng cáo và các tài liệu khác;

– Xuất bản trực tuyến con số thống kê hoặc các thông tin khác.

Loại trừ:

– Bán lẻ phần mềm được phân vào nhóm 4741 (Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh);

– Xuất bản báo quảng cáo được phân vào nhóm 5813 (Xuất bản báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ);

– Cung cấp trực tuyến phần mềm (ứng dụng và cung cấp các dịch vụ ứng dụng) được phân vào nhóm 63110 (Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan).

58192: Hoạt động xuất bản khác

Nhóm này gồm:

– Xuất bản in hoặc dạng khác catalog; ảnh, bản khắc và bưu thiếp; thiệp chúc mừng; mẫu đơn; áp phích quảng cáo, các bản sao chép tác phẩm nghệ thuật; tài liệu quảng cáo và các tài liệu in ấn khác;

Loại trừ:

– Bán lẻ phần mềm được phân vào nhóm 4741 (Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh);

– Xuất bản báo quảng cáo được phân vào nhóm 5813 (Xuất bản báo, tạp chí và ấn phẩm định kỳ);

– Cung cấp trực tuyến phần mềm (ứng dụng và cung cấp các dịch vụ ứng dụng) được phân vào nhóm 63110 (Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan).

Trình tự thủ tục bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí

Hồ sơ bổ sung ngành nghề cần chuẩn bị gồm các văn bản như sau :

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí.

+ Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí. ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).

+ Quyết định về việc bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí.

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu Tư. Và nhận kết quả sau 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp sẽ được phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới sau khi bổ sung.

Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề xuất bản sách, báo, tạp chí thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

CKTC (Chìa Khóa Thành Côngcung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ thành lập công ty

3. Dịch vụ quyết toán thuế

4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

6. Dịch vụ thay đổi GPKD – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề xuất bản sách

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *