Xuất hóa đơn nhảy số có bị phạt không

Xuất hóa đơn nhảy số có bị phạt không? Chìa Khóa Thành Công xin hướng dẫn cách xử lý khi hóa đơn xuất nhảy số và trả lời cụ thể như sau:

Ví dụ :
1. Doanh nghiệp A đặt in 10 cuốn hóa đơn GTGT nhưng do sơ xuất kế toán lại viết từ cuốn thứ 6 mà bỏ qua 5 cuốn chưa viết?
2. Hướng xử lý ra sao? Mức phạt bao nhiêu ? căn cứ văn bản pháp lý nào?

* Căn cứ: Tại điểm d khoản 1 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định điểm d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn: hóa đơn phải được viết liên tục từ số nhỏ tới số lớn, từ quyển nhỏ tới quyển lớn, trừ những trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị trực thuộc, nhiều cửa hàng cùng dùng một mẫu hóa đơn.

* Cách 01: Nếu việc thu hồi hóa đơn đã xuất cho khách hàng dễ liên hệ và thỏa thuận các công ty đã xuất hóa đơn.

– Lập biên bản thu hồi hóa đơn đã xuất ký tên và đóng dấu các bên. 
– Xuất hóa đơn lại từ quyển 01 .
– Những hóa đơn thu hồi lại gấp lại tại cuốn gạch chéo các liên: sau này khi báo cáo sử dụng hóa đơn ghi mục xóa bỏ chỉ tiêu [15].

* Cách 02: chịu phạt và doanh nghiệp vẫn sử dụng hóa đơn viết cách nhảy.

– Doanh nghiệp chấp nhận chịu phạt và tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất nhảy cuốn.
– Xuất hóa đơn cho hết quyển thứ 06 sau đó quay lại sử dụng tiếp các hóa đơn số 01 nhưng bình thường.

* Căn cứ: Tại Điểm b2, Khoản 3, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định về mức phạt đối với trường hợp ghi nhảy số như sau: “Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.”
– Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

* Cách 03: Lập thủ tục hủy hóa đơn và hồ sơ thủ tục hủy hóa đơn. 

Tại điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định hồ sơ hủy hóa đơn như sau:
“d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:
– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
– Biên bản hủy hóa đơn;
– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.”

* Phương án 01: Nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục dùng quyển hóa đơn viết cách, tiến hành hủy quyển hóa đơn chưa dùng, thủ tục như trên.

– Lập thủ tục hủy hóa đơn
– Khi báo cáo sử dụng sử dụng hóa đơn kê mục hủy chỉ tiêu [19]: 05 cuốn chưa dùng đến.

* Phương án 02: Nếu doanh nghiệp không tiếp tục dùng quyển hóa đơn viết cách quyển 06, tiến hành hủy quyển hóa đơn viết nhảy quyển 06 và sử dụng lại quyển số 01, thủ tục hủy như trên.

– Lập biên bản thu hồi hóa đơn
– Lập thủ tục hủy hóa đơn
– Khi báo cáo sử dụng sử dụng hóa đơn kê mục hủy chỉ tiêu [19]: 01 cuốn hủy cuốn số 06

* Mức phạt: Theo điểm b, b1 khoản 3 điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định mức phạt như sau:

“b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.
Hóa đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
b.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.

Ví dụ: Công ty X có nhiều cơ sở bán hàng. Công ty X phân chia các quyển hóa đơn đặt in cho các cơ sở bán hàng. Cửa hàng Y thuộc Công ty X được nhận 2 quyển hóa đơn (quyển thứ 1 từ số 501 đến số 550 và quyển thứ 2 từ số 551 đến số 600). Nhân viên bán hàng của cửa hàng Y đã sử dụng quyển thứ 2 trước (hóa đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn). Sau khi sử dụng một số hóa đơn mới phát hiện ra, cửa hàng Y tiếp tục sử dụng quyển hóa đơn thứ 2 cho đến hết và hủy (không dùng) quyển thứ nhất.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.