Trợ cấp theo thông tư 28

Mức đóng BHTN tối đa kể từ 2015 là 20 tháng lương tối thiểu vùng (theo Điều 4), trước đây là 20 tháng lương tối thiểu chung (khoản 2 Điều 8..

Ngày 31/07/2015, Bộ lao động – Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, Thông tư có những điểm mới sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động (HĐLĐ) có hiệu lực (khoản 1 Điều 3), trước đây là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giao kết HĐLĐ.

– HĐLĐ từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng cũng bắt buộc tham gia BHTN, kể cả các HĐLĐ ký kết trước đó nhưng tính đến ngày 01/01/2015 còn hiệu lực ít nhất 03 tháng (khoản 3 Điều 3)

– Mức đóng BHTN tối đa kể từ 2015 là 20 tháng lương tối thiểu vùng (theo Điều 4), trước đây là 20 tháng lương tối thiểu chung (khoản 2 Điều 8 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH)

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định như sau: (Điều 8)

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng= Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp X 60%

tro-cap-theo-thong-tu-282015tt-bldtbxh

Trợ cấp theo thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Lưu ý:
Trường hợp người lao động có thời gian gián đoạn đóng BHTN thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp khi đóng BHTN đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng trước khi bị thất nghiệp; Cộng thêm 01 tháng hưởng trợ cấp khi đóng đủ 12 tháng tiếp theo tính từ tháng thứ 37 tham gia bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 2, điều 50 Luật Việc làm).

– Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng hoặc 05 lần mức lương cơ sở (áp dụng chế độ lương Nhà nước) (điểm b khoản 1 Điều 8)

– Doanh nghiệp phải thông báo tình hình sử dụng lao động trong thời 30 ngày kể từ ngày thành lập. Riêng doanh nghiệp hoạt động trước 01/10/2015 phải thông báo trong 30 ngày kể từ ngày 01/10/2015.

Ngoài ra, hằng tháng (nếu có tăng, giảm lao động) và khi phát sinh giảm ít nhất 50 lao động cũng phải thông báo (Điều 16)

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH (thay thế Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH) có hiệu lực từ ngày 15/09/2015 nhưng các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.