Tính thuế đối với trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị

Câu hỏi về tính thuế đối với trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị:

Xin hỏi cách tính thuế đối với khoản trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát tham gia trực tiếp điều hành công ty theo biểu luỹ tiến từng phần hay theo biểu thuế suất toàn phần?

Chìa Khóa Thành Công trả lời tính thuế đối với trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị:

Đối với các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát khi nhận được khoản thù lao từ việc tham gia điều hành Công ty thì Công ty thực hiện khấu trừ 10% thuế TNCN đối với mỗi lần trả thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên trước khi trả thu nhập.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.