Thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hiện nay đang áp dụng mức thuế suất 20%, dự kiến từ năm 2020 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ giảm mạnh.

Thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Thuế suất giảm mạnh cho thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Hiện nay, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% (theo Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC), nếu Dự thảo Nghị quyết về thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được thông qua, mức thuế suất đó sẽ giảm xuống cụ thể như sau:

– Thuế suất 15%: Áp dụng với doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu năm ≤ 03 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 10 người;

– Thuế suất 17%: Áp dụng với trường hợp doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu năm ≤ 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 100 người.

Thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – Miễn thuế hai năm với hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp – Dịch vụ thành lập công ty

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh được miễn thuế hai năm liên tục, cụ thể:

– Hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật, đồng thời có thời gian sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 12 tháng tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

– Doanh nghiệp thành lập mới được miễn thuế là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu.

Không gồm doanh nghiệp thành lập mới mà:

– Người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn) hoặc;

– Thành viên hợp danh hoặc;

– Người có số vốn góp cao nhất.

Đã tham gia kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất tại các công ty đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến khi thành lập doanh nghiệp mới.

Thời gian miễn thuế tính liên tục từ năm đầu tên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế được tính từ năm thứ tư.

Thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Theo https://doanhnhansaigon.vn/chinh-sach-vii-mo/tu-2020-giam-manh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nho-va-sieu-nho-1093390.html

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *