Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ quyết toán thuế – dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanhdịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội và dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. CKTC – Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã.

Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã

Các cá nhân, tổ chức đang tìm hiểu thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, các bạn chưa biết thủ tục và quy trình thành lập hợp tác xã như thế nào? Làm sao để thành lập hợp tác xã theo đúng quy định của pháp luật?.

Công ty CKTC.vn sẽ tư vấn về thủ tục pháp lý và quy trình, hồ sơ thành lập hợp tác xã, giúp các bạn hoàn thiện thủ tục hồ sơ nhanh nhất, tiết kiệm thời gian khi các bạn thành lập kinh doanh hợp tác xã.

a) Tên thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính thành lập hợp tác xã.

Bước 1. Nộp hồ sơ thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã

Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa liên thông về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã

Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh.

Bước 3. Trả kết quả thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã

Người nộp hồ sơ nộp lại giấy biên nhận và nhận kết quả tại bộ phận một cửa liên thông đặt tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính.

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã.

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

– Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu);

– Điều lệ của hợp tác xã hoặc Điều lệ liên hiệp hợp tác xã được xây dựng theo Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.

– Số lượng xã viên hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; danh sách ban quản trị hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; danh sách ban kiểm soát của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu);

– Biên bản đã được thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác. Biên bản do trưởng ban quản trị hợp tác xã hoặc chủ tịch hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã ký;

– Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ).

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế Hoạch và Đầu Tư).

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế Hoạch và Đầu Tư).

– Cơ quan phối hợp (nếu có ).

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

– Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu;

– Số lượng xã viên hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; danh sách ban quản trị hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; danh sách ban kiểm soát của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã, theo mẫu.

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính.

– Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003;

– Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003;

– Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

– Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.