So sánh Doanh nghiệp tư nhân với Hộ kinh doanh

Doanh nghiệp tư nhânhộ kinh doanh là hai loại hình kinh doanh đơn giản, không có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động kinh doanh, không được phát hành chứng khoán.

Quy chế pháp lý của Hộ kinh doanh được quy định cụ thể trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Một số sự khác biệt so sánh Doanh nghiệp tư nhân với Hộ kinh doanh:

Tiêu chí

Doanh nghiệp tư nhân

Hộ kinh doanh

Tư cách pháp nhân

Không có tư cách pháp nhân

Chủ Doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm vô hạn đối với các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh

Quy mô kinh doanh

Quy mô nhỏ nhưng lớn hơn hộ kinh doanh. Có thể do cá nhân nước ngoài làm chủ

Nhỏ hơn Doanh nghiệp tư nhân, là hình thức kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người là người Việt Nam hoặc một hộ gia đình làm chủ.

Số lượng người lao động

Không giới hạn số lượng lao động

Dưới 10 lao động, trên 10 lao động phải đăng ký thành lập Doanh nghiệp

Điều kiện kinh doanh

Phải có Giấy đăng ký kinh doanh, có con dấu

Có Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

Chủ thể thành lập

Người Việt Nam, có thể là người nước ngoài, thỏa mãn các điều kiện về hành vi thương mại do pháp luật nước đó quy định

Phải là người Việt Nam

Loại hình kinh doanh

Được phép kinh doanh xuất, nhập khẩu

Không được phép kinh doanh xuất nhập khẩu

Cơ cấu tổ chức, quản lý

Cơ cấu tổ chức, quản lý ở Doanh nghiệp tư nhân chặt chẽ hơn ở Hộ kinh doanh

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.