Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển công tác

Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển công tác. Việc thay đổi nơi làm việc, điều chuyển công tác là điều không thể tránh khỏi đối với mỗi một người lao động. Khi thay đổi công việc thì người lao động sẽ thay đổi cơ quan chi trả thu nhập. Vậy người chuyển công tác thực hiện quyết toán thuế TNCN như thế nào?

1. Ủy quyền quyết toán TNCN đối với người chuyển công tác.

Cá nhân khi điều chuyển công tác, thay đổi nơi làm việc trong năm thì có được ủy quyền cho doanh nghiệp cuối quyết toán thuế thay không?
Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 2, Điểm d quy định về khai thuế, quyết toán thuế như sau:
“d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:
d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo hướng dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.”
Căn cứ theo quy định trên, cá nhân khi chuyển công tác, thay đổi nơi làm việc trong năm không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay do cá nhân đó có thu nhập tại hai nơi trong năm.

2.Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển công tác có bắt buộc không?

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:
“a.3) Khai quyết toán thuế
Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:
– Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.”
Như vậy thì cá nhân điều chuyển công tác chỉ phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân đó thuộc một trong các trường hợp sau:
– Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN phải nộp thêm.
– Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
– Trường hợp nếu cá nhân đó có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau hoặc cá nhân không phát sinh thuế TNCN phải nộp thêm thì không phải khai quyết toán thuế.

Ví dụ:

Ông A trong năm 2015 làm việc tại doanh nghiệp X từ tháng 1 đến hết tháng 5 với mức lương là 12 triệu đồng/ tháng. Từ tháng 6 đến tháng 12 ông A làm việc tại doanh nghiệp Y với mức lương là 20 triệu đồng/ tháng.

Thuế TNCN đã khấu trừ tại doanh nghiệp X là 0.75 triệu đồng, tại doanh nghiệp Y là 6.3 triệu đồng.

Cuối năm 2015, Ông A phải quyết toán thuế của năm 2015 như sau:

Tổng thu nhập chịu thuế năm 2015 của ông A là = 12 x 5 + 20 x 7 = 200 triệu.

Thu nhập tính thuế năm 2015 của ông A là 200 – 12 x 9 = 92 triệu

Thuế TNCN năm 2015 của ông A là = 60 x 5% + 32 x 10% = 6.2 triệu đồng.

Thuế TNCN ông A nộp thừa là: ( 0.75 + 6.3) – 6.2 = 0.85 triệu đồng.

Ông A phải quyết toán thuế TNCN để được hoàn hoặc bù trừ sang kỳ sau số thuế 0.85 triệu đồng.
Kết luận: Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân điều chuyển công tác có một số điểm lưu ý như sau:
– Cá nhân không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay.
– Cá nhân chỉ phải khai quyết toán nếu có số thuế nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ sang kỳ sau.

Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.