Những lưu ý quan trọng trong mẫu số 06

Chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV; Sang năm tiếp theo, trước ngày 20/12, doanh..

Hiện nay, doanh nghiệp mới thành lập phải thông báo với cơ quan thuế bằng mẫu 06/GTGT để xác định phương pháp tính thuế nếu muốn đăng ký theo phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ pháp lý việc đăng ký phương pháp tính thuế của doanh nghiệp là khoản 1,2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC và khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 (sửa đổi, bổ sung khoản 3,4 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

1. Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong quý 4 hàng năm (01/10-31/12):

+ Phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (HSKT) đầu tiên phát sinh (trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dấu công ty). Nếu đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên doanh nghiệp không nộp mẫu 06/GTGT thì doanh nghiệp thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

Chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV; Sang năm tiếp theo, trước ngày 20/12, doanh nghiệp căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC (tức doanh thu của năm đạt từ 1 tỷ đòng trở lên) để áp dụng phương pháp khấu trừ cho 2 năm tiếp theo.

* Tổng doanh thu xác định tính thuế GTGT (2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC) căn cứ chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại hoặc trên tờ khai quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT.

nhung-luu-y-quan-trong-trong-mau-06gtgt

Những lưu ý quan trọng trong mẫu số 06/GTGT

– Doanh nghiệp, HTX có ước tính doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định trong 02 năm tiếp theo và không phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.

– Trường hợp doanh thu trong năm dưới 1 tỷ đồng nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế, cho chu kỳ ổn định 02 năm tiếp theo. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì doanh nghiệp, HTX áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho năm tiếp theo.

2. Trường hợp doanh nghiệp thành lập từ 01/01/-30/09 hàng năm:

Về xác định doanh thu khi hết năm dương lịch đầu tiên, hoạt động sản xuất kinh doanh không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau:

Tổng cộng của chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoặc quý hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.

* Đối với trường hợp doanh nghiệp, HTX đang áp dụng phương pháp khấu trừ:

+ Doanh nghiệp, HTX có ước tính doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định trong 02 năm tiếp theo và không phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.

+ Doanh nghiệp, HTX ước tính không đạt mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế, cho chu kỳ ổn định 02 năm tiếp theo. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì doanh nghiệp, HTX áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho năm tiếp theo.

Lưu ý:
Doanh nghiệp, HTX mới thành lập đang áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp thì phải thực hiện ổn định phương pháp tính thuế đến hết năm dương lịch đầu tiên. Nếu muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT sang khấu trừ thì phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất ngày 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới. Nếu doanh nghiệp, HTX không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho năm tiếp theo.

* Update: gia hạn nộp mẫu 06/GTGT kỳ tính thuế 2016 đến 30/01/2016.
Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 5593/TCT-KK về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT, theo đó doanh nghiệp được gửi mẫu 06/GTGT chậm nhất là ngày 30/01/2016 thay vì theo quy định là trước ngày 20/12/2015.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.