Kê khai thuế điện tử có được nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy không

Doanh nghiệp đăng ký khai thuế với cơ quan thuế nộp hồ sơ khai thuế điện tử nhưng doanh nghiệp vì một lý do không thể nộp hồ sơ điện tử thì có được nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy không? 

Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 180/2010/TT-BTC quy định như sau:

“Kể từ khi CQT chấp nhận hình thức kê khai điện tử đến khi ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử, NNT không thực hiện thủ tục khai thuế bằng các hình thức khác (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư này).”

Căn cứ theo quy định trên thì kể từ khi cơ quan thuế chấp nhận hình thức kê khai thuế điện tử đến khi ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử thì người nộp thuế không thực hiện khai thuế bằng các hình thức khác.

Căn cứ Thông tư 180/2010/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1 quy định xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế như sau:

1. Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời.”

Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 35/2013/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 180/2010/TT-BTC quy định:

“2. Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ khai thuế điện tử mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế bằng giấy và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Trường hợp do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế không bị phạt hành chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.”

Căn cứ theo các quy định trên:

Người nộp thuế đã đăng ký kê khai thuế theo hình thức giao dịch điện tử, thì không được thực hiện thủ tục khai thuế bằng các hình thức khác, trừ những trường hợp cụ thể sau:

– Nếu gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời.

– Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ khai thuế điện tử mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế bằng giấy và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Trường hợp do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế không bị phạt hành chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.