Hướng dẫn quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú

Hướng dẫn quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú. Cá nhân không cư trú là cá nhân không thỏa mãn điều kiện cá nhân cư trú theo quy định của pháp luật về thuế TNCN. Những cá nhân không cư trú khi khấu trừ thuế TNCN sẽ có điểm khác với cá nhân cư trú. Vậy cá nhân không cư trú có phải quyết toán thuế TNCN không? Nếu có thì cá nhân không cư trú sẽ quyết toán như thế nào?

1. Quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú.

Theo Thông tư 111/2014/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 2, Điểm c quy định như sau:
“c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo”
Căn cứ theo quy định trên:
– Chỉ có những cá nhân cư trú có thu nhập thì tiền lương, tiền công mới phải khai quyết toán nếu có số thuế nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa mà cá nhân đó muốn hoàn hoặc bù trừ vào kỳ tiếp theo.
Quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú: những cá nhân đó không phải khai quyết toán theo quy định trên.

2. Khấu trừ thuế TNCN trong năm trước khi quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú.

– Việc xác định cá nhân không cư trú đối với người nước ngoài thì được xác định theo thời gian là:
+ Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế được tính theo năm dương lịch.
+ Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, năm tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.
– Đối với cá nhân cư trú thì doanh nghiệp khấu trừ thuế TNCN tháng, quý theo Biểu lũy tiến từng phần.
– Đối với cá nhân không cư trú việc khấu trừ thuế TNCN được quy định tại Điều 18, Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:
“1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.”
Vậy thuế TNCN của cá nhân không cư trú = Thu nhập chịu thuế x 20%.

Kết luận:
– Cá nhân không phải khai quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú.
– Cá nhân không cư trú khấu trừ thuế theo từng lần phát sinh và thuế TNCN được xác định như sau:
Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế x 20%.

Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.