Hướng dẫn điều chỉnh mức lương cơ sở đóng BHXH và BHYT

Từ ngày 01/5/2016, mức lương cơ sở được quy định là 1.210.000 đồng theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 1388/TB-BHXH điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định, mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là tổng hệ số lương x mức lương cơ sở mới từ tháng 5/2016.

2. Người lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cao hơn 24.200.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) thì đóng BHXH, BHYT tối đa bằng 24.200.000 đồng từ tháng 5/2016.

3. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng thực hiện theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/5/2016.

4. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo), hộ gia đình tham gia BHYT đóng tiền theo mức lương cơ sở mới ngay sau khi thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

5. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 24.200.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.

Xem thêm tại Thông báo 1388/TB-BHXH ngày 30/5/2016.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.