Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Những đối tượng thuộc tham gia khi muốn thực hiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì thực hiện như thế nào? Chìa Khóa Thành Công xin chia sẻ Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXHHồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

1.1 Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mầu TKl-TS);
 • Sổ BHXH đã cấp.

1.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

2.1 Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (MauTKl-TS);
 • SỔ BHXH
 • Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

2.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

3.1 Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mau TK1-TS);
 • SỔ BHXH;
 • Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

4.1 Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mầu TK1-TS);
 • Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);
 • Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục II, III Phụ lục 03 đối với trường họp thay đổi thông tin).

4.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Xem thêm: Hồ sơ truy thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

 1. Dịch vụ kế toán
 2. Dịch vụ thành lập công ty
 3. Dịch vụ quyết toán thuế
 4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
 5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
 6. Dịch vụ thay đổi GPKD
 7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
 8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.