Hạch toán khi xuất hàng gửi bán trên Lazada

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ quyết toán thuế – dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanhdịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội và dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. CKTC – Hạch toán khi xuất hàng gửi bán trên Lazada.

Hạch toán khi xuất hàng gửi bán trên Lazada

Chìa Khóa Thành Công hướng dẫn về hạch toán khi xuất hàng gửi bán trên Lazada.

Về nguyên tắc thì kể cả khi khách hàng không lấy hóa đơn khi xuất hàng gửi bán trên Lazada thì bạn vẫn phải lập hóa đơn.

Việc xuất hóa đơn khi xuất hàng gửi bán trên Lazada sai thời điểm thì bạn liệu mà kê khai bổ sung, rồi nộp phạt xuất hóa đơn sai thời điểm, phạt nộp chậm.

Hạch toán khi xuất hàng gửi bán trên Lazada:

Khi xuất hàng giao cho bên thứ 3 – Lazada, căn cứ vào phiếu giao hàng, hóa đơn ghi:

Nợ TK 157

       Có TK 155, 1561

Khi có khách mua hàng, kế toán ghi nhận:

Nợ TK 131 – Mã khách hàng, khách lẻ.

       Có TK 511

       Có TK 33311

Đồng thời ghi giá vốn:

Nợ TK 632

       Có TK 157

Khi nhận được tiền do bên thứ 3 – Lazada chuyển đến:

Nợ TK 112

       Có TK 1388 – Chi tiết Lazada

Khi nhận được hóa đơn hoa hồng, chi phí vận chuyển của bên thứ 3 – Lazada:

Nợ TK 641

Nợ TK 133

       Có TK 1388 – Chi tiết Lazada

Cấn trừ công nợ thu khách hàng với khoản thu từ bên thứ 3 – Lazada:

Nợ TK 1388 – Bên thứ 3 – Lazada

       Có TK 131 – Mã khách hàng, khách lẻ

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Hạch toán khi xuất hàng gửi bán trên Lazada

CKTC – UY TÍN LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.