Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói và thành lập công ty giá rẻ tại Việt Nam. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là báo cáo mà rất nhiều doanh nghiệp không quan tâm đến nhưng thực ra đây cũng là báo cáo liên quan mật thiết đến một khoản chi phí khá cao cho doanh nghiệp. Chính vậy, dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của CKTC đã ra đời.

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Lương thanh toán cho nhân viên là chi phí quan trọng trong doanh nghiệp được thể hiện thông qua quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đây cũng là một trong những báo cáo bắt buộc phải nộp vào cuối mỗi năm tài chính theo quy định của cơ quan thuế. Vì vậy, doanh nghiệp hãy liên hệ với dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của CKTC để được tư vấn miễn phí.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa hiểu rõ, người lao động vẫn còn nhiều mơ hồ. Do đó nhiều doanh nghiệp vô tình nộp các khoản thuế không cần đóng, người lao động theo đó cũng bị trừ đi một phần thu nhập của mình mà không hiểu rõ nguyên nhân. Vô hình chung đã tạo nên khoảng cách và mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động, những mâu thuẫn này theo thời gian sẽ dẫn đến những việc bất lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động. Hãy liên hệ với dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của CKTC.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là báo cáo mà rất nhiều doanh nghiệp không quan tâm đến nhưng thực ra đây cũng là báo cáo liên quan mật thiết đến một khoản chi phí khá cao cho doanh nghiệp. Lương thanh toán cho nhân viên là chi phí quan trọng trong doanh nghiệp được thể hiện thông qua Quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đây cũng là một trong những báo cáo bắt buộc phải nộp vào cuối mỗi năm tài chính theo quy định của cơ quan thuế.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa hiểu rõ, người lao động vẫn còn nhiều mơ hồ. Do đó nhiều doanh nghiệp vô tình nộp các khoản thuế không cần đóng, người lao động theo đó cũng bị trừ đi một phần thu nhập của mình mà không hiểu rõ nguyên nhân. Vô hình chung đã tạo nên khoảng cách và mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động, những mâu thuẫn này theo thời gian sẽ dẫn đến những việc bất lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế cho mỗi cá nhân lao động làm việc tại doanh nghiệp. Thông qua đó sẽ cân đối khoản phí này sao cho hợp lý đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu số thuế TNCN phải nộp đối với những lao động có mức lương cao.

Mô tả chi tiết công việc về dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

– Tư vấn, chuẩn bị thông tin cho dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế, thuế TNCN để doanh nghiệp hiểu rõ về nghiệp vụ này.

Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ liên quan.

Kiểm tra mã số thuế của người lao động.

Đăng ký mới cho người lao động chưa có MST cá nhân, thực hiện các công việc đăng ký giảm trừ gia cảnh, hoặc các trường hợp giảm thuế khác…

– Tiến hành lập báo cáo và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Kiểm tra quỹ lương của người lao động và quỹ lương của toàn doanh nghiệp trong năm.

Lập các báo cáo trên phần mềm khai thuế.

In chứng từ và hồ sơ trình doanh nghiệp duyệt ký.

– Nộp báo cáo và trả kết quả lại dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp.

Sau khi các công việc hoàn thành, chúng tôi sẽ tiến hành nộp báo cáo đến cơ quan thuế và hoàn trả lại toàn bộ hồ sơ đến doanh nghiệp.

Ngoài ra, dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của CKTC còn tư vấn thuế cho doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp và người lao động.

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.