Dịch vụ kế toán quyết toán báo cáo tài chính tại Đồng Nai

Dịch vụ kế toán quyết toán báo cáo tài chính tại Đồng Nai là công việc rất phức tạp đòi hỏi người thực hiện phải có kinh nghiệm, chuyên môn vững, đồng thời phải nắm bắt và hiểu rõ về các nghiệp vụ dịch vụ kế toán, chứng từ, sổ sách để xử lý các sai phạm về thuế cũng như các hóa đơn bị mất, hỏng, sai phạm không hợp lý để tìm ra phương pháp xử lý.
Công việc của dịch vụ quyết toán báo cáo tài chính tại Đồng Nai bao gồm :
Tiếp nhận, kiểm tra phân loại chứng từ trước khi quyết toán. + Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán
+ Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ để thuận tiện cho việc quyết toán thuế.
+ Lập các chứng từ theo quy định của Bộ tài chính
+ Lập các chứng từ nhập, xuất, thu, chi theo các chứng từ gốc
+ Lập các chứng từ ngân hàng liên quan.
+ Lưu trữ chứng từ hoàn chỉnh để đảm bảo đến khi quyết toán thuế.
+ Cân đối các loại chi phí
+ Cân đối lãi, lỗ, doanh thu, chi phí hợp
+ Cân đối, phân tích các chi phí rủi ro để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp
+Hệ thống sổ sách
+ Lập sổ nhật ký chung
+ Lập sổ chi tiết hàng hóa, công nợ, doanh thu, giá vốn, khấu hao….
+ Lập hệ thống sổ cái các tài khoản

bao-cao-tai-chinh
Hệ thống báo cáo gồm:
+ Bảng cân đối phát sinh
+ Bảng báo cáo tài chính
+ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+Hoàn thiện báo cáo, hồ sơ
+ Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
+ Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.
+ Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán năm.
+ Lập báo cáo tài chính năm.
+ Thanh tra thực tế: Làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

Chi phí dịch vụ kế toán

: Từ 1.000.000đ -> 5.000.000đ. Chi phí cho dịch vụ kế toán quyết toán báo cáo tài chính tại Đồng Nai phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động và số lượng hóa đơn chứng từ xuất, nhập của mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm:

Dịch vụ kế toán báo cáo thuế hàng tháng

Dịch vụ kế toán trọn gói 

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.