Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ quyết toán thuế – dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanhdịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội và dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. CKTC – Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

Chìa Khóa Thành Công hướng dẫn đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã. Sau đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.

1. Khi thay đổi nơi đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, hợp tác xã phải gửi thông báo tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để rút hồ sơ. Nội dung thông báo đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã gồm có: 

a) Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã;

c) Nơi đã đăng ký kinh doanh; nơi đăng ký kinh doanh mới dự định chuyển đến;

d) Lý do chuyển nơi đăng ký kinh doanh;

đ) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của ban quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.

2. Kể từ ngày nhận được thông báo đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh cũ phải trao giấy biên nhận và trao lại đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc).

3. Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh mới và thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

Chìa Khóa Thành Công kính chúc quý khách thành công trong việc đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã. Mọi thắc mắc về thủ tục đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp CKTC để được hỗ trợ trực tiếp.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.