Đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ quyết toán thuế – dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanhdịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội và dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. CKTCDịch vụ đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi.

Đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi

Chìa Khóa Thành Công hướng dẫn thủ tục đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi.

1. Khi đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi phải gửi thông báo sửa đổi Điều lệ hợp tác xã đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã. Nội dung thông báo gồm có: 

a) Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã;

c) Ngành, nghề kinh doanh;

d) Điều lệ sửa đổi;

đ) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của ban quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xã viên về việc sửa đổi Điều lệ hợp tác xã và Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

2. Kể từ ngày nhận được thông báo đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi, cơ quan đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận và thực hiện đăng ký Điều lệ sửa đổi cho hợp tác xã trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc).

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

Đăng ký điều lệ hợp tác xã sửa đổi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.