Công việc dịch vụ kế toán thuế trong doanh nghiệp

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói; dịch vụ thành lập công ty giá rẻ; dịch vụ quyết toán thuế; dịch vụ làm báo cáo tài chính; dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh; dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội; dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. CKTC hướng dẫn công việc dịch vụ kế toán thuế trong doanh nghiệp.

Công việc dịch vụ kế toán thuế trong doanh nghiệp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CỦA CKTC NHƯ SAU:

1. Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh;

2. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cơ sở;

3. Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu;

4. Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất;

5. Hàng tháng lập báo cáo thuế tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ;

6. Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty;

7. Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán;

8. Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh;

9. Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh;

10. Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở);

11. Kiểm tra hóa đơn đầu vào và đánh số thứ tự để dễ truy tìm, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan;

12. Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn công ty;

13. Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế, chi cục thuế;

14. Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng;

15. Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh;

16. Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện;

17. Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách;

18. Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật;

19. Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận);

20. Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn các đơn vị cơ sở;

21. Hàng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ;

22. Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở;

23. Lập báo cáo tài chính cuối năm;

24. Nộp báo cáo tài chính cuối năm tại Chi cục thống kê Quận/Huyện hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

25. Đăng ký, thay đổi, báo tăng hoặc báo giảm bảo hiểm xã hội cho nhân viên công ty;

26. Theo dõi tình hình đóng bảo hiểm xã hội để báo cho doanh nghiệp.

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

1. Dịch vụ kế toán

2. Dịch vụ báo cáo thuế

3. Dịch vụ thành lập công ty

4. Dịch vụ quyết toán thuế

5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội

6. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

7. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh – Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

8. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

9. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn          

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Tra cứu thông tin người nộp thuế: tại đây

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Công việc dịch vụ kế toán thuế trong doanh nghiệp

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.