Có được hưởng chế độ thai sản khi chưa chốt sổ bảo hiểm

Những người lao động nữ khi chuyển công tác nhưng chưa kịp chốt sổ bảo hiểm tại đơn vị cũ thì chế độ thai sản của lao động nữ đó được tính như thế nào? Khi đó, người lao động có được hưởng chế độ thai sản hay không? Chìa Khóa Thành Công xin chia sẻ Chế độ thai sản khi chưa chốt sổ bảo hiểm

Điều kiện để hưởng chế độ thai sản Có được hưởng chế độ thai sản khi chưa chốt sổ bảo hiểm

Theo quy định khoản 2, khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

“2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”

Theo quy định khoản 1, Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

“Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định”

Do vậy, đối với trường hợp người lao động chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội tại đơn vị cũ thì cơ quan bảo hiểm chưa xác nhận được thời gian đóng bảo hiểm của người lao động đó trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Vì vậy, cách giải quyết là người lao động thực hiện chốt sổ tại cơ quan cũ và gộp thời gian đóng bảo hiểm với đơn vị mới (nếu có) để cơ quan bảo hiểm giải quyết chế độ cho người lao động

Xem thêm: Các chế độ của người lao động khi nghỉ chế độ thai sản

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.