Cách điều chỉnh hóa đơn sai ghi tỷ giá

Chìa Khóa Thành Công hướng dẫn cách điều chỉnh hóa đơn sai ghi tỷ giá trên hóa đơn đã lập.

– Doanh nghiệp trong quá trình giao dịch hai bên đã xuất hóa đơn? Nhưng sau đó phát hiện là đã lập sai tỷ giá giao dịch?
– Vậy doanh nghiệp cần phải làm gì? Tủ tục ra sao? Được quy định ở văn bản pháp lý nào?

* Căn cứ cách điều chỉnh hóa đơn sai ghi tỷ giá

– Tại mục 3, Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tỷ giá. 
– Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp. 
– Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn việc điều chỉnh hóa đơn đã lập. 
– Khoản 7 điều 3 Thông tư số 26/2015/TT – BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.

* Về chế độ kế toán:

– Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:
1. Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.
2. Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

* Về hóa đơn: 

– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

* Như vậy:

+ Trường hợp: Nếu hai bên chưa khai báo thuế

– Nội dung sai sót: sai số lượng, đơn giá, thành tiền
– Đã xé khỏi cuống: lập biên bản thu hồi gạch chéo các liên + xuất hóa đơn khác thay thế.
– Chưa xé khỏi cuống: không xé ra lưu tại cuống gạch chéo các liên + xuất hóa đơn khác thay thế.

+ Trường hợp: Nếu hai bên đã khai báo thuế

– Nội dung sai sót: sai tên hàng hóa, mã số thuế 
– Lập biên bản điều chỉnh
– Xuất hóa đơn điều chỉnh nội dung xuất hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa, mã số thuế….

* Như vậy ta có các trường hợp cụ thể như sau:
+ Thông tư 39/2014/TT – BTC thay thế Thông tư 64/2013/TT – BTC:
– Sai mã số thuế, số lượng đơn giá, thành tiền, thuế, ngày tháng
– Biên bản điều chỉnh
– Xuất hóa đơn điều chỉnh
+ Thông tư 26/2015/TT – BTC hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn
– Sai địa chỉ, tên DN, nội dung hàng hóa (chú ý giá trị nhỏ, nếu giá trị lớn để an toàn xuất hóa đơn điều chỉnh)
– Biên bản điều chỉnh

* Chi tiết tại: Công văn 5456/TCT-CS giải đáp vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh hóa đơn đã lập.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.