Bộ Tài chính trả lời về mức chi tiếp khách và tổ chức hội nghị

Bà Nguyễn Thúy Hằng (TP.HCM) tham khảo Thông tư số 01/2010/TT-BTC thấy có hướng dẫn mức chi tiếp khách trong nước đối với chi mời cơm là tối đa không quá 200.000 đồng/suất. Bà Hằng hỏi, 1 suất được hiểu là 1 buổi ăn/người hay 1 ngày/người? Chứng từ để thanh toán tiếp khách gồm những gì?

Bà Hằng cũng muốn biết, căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các nội dung và mức chi chế độ hội nghị thì để thanh toán cho một cuộc hội nghị cần phải có những giấy tờ gì?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 của Bộ Tài chính quy định về chi mời cơm, các cơ quan, đơn vị không tổ chức chi chiêu đãi đối với khách trong nước đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; trường hợp xét thấy cần thiết thì tổ chức mời cơm khách theo mức chi tiếp khách tối đa không quá 200.000 đồng/suất. Theo đó, 1 suất là 1 buổi ăn/người.

Chứng từ thanh toán do cơ quan, đơn vị quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm tính hợp pháp, thể hiện được các nội dung như: Số lượng khách, mức chi/1 khách và hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

Về chế độ chi tổ chức hội nghị

Theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định cụ thể các nội dung chi tổ chức một cuộc hội nghị thì chứng từ thanh toán cho một cuộc hội nghị bao gồm tất cả hóa đơn, chứng từ liên quan đến từng nội dung chi (chi thuê hội trường, văn phòng phẩm, tài liệu, nước uống, thuê phương tiện đưa đón đại biểu,… thanh toán theo hóa đơn thực tế hợp pháp, hợp lệ; chi hỗ trợ tiền ăn, bồi dưỡng báo cáo viên, giảng viên thanh toán theo định mức chi quy định trên cơ sở danh sách đại biểu được hỗ trợ, hợp đồng hoặc văn bản xác nhận việc thuê báo cáo viên, giảng viên,…).

Các chứng từ thanh toán sẽ được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ, phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị.

Theo chinhphu.vn

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.