Thuế suất thuế GTGT của hàng thủy sản

Dịch vụ kế toán CKTC chia sẻ bài viết về thuế suất thuế GTGT của hàng THỦY HẢI SẢN là bao nhiêu? Câu hỏi được gửi đến dịch vụ kế toán CKTC như sau: Công ty mình bán con HÀU BIỂN thì phải chịu thuế GTGT bao nhiêu?

Dịch vụ kế toán CKTC trả lời câu hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng thủy sản: Tùy theo từng trường hợp mà chịu 1 trong 3 mức sau:

1/ Tự nuôi hoặc tự đánh bắt hàu về bán => KHÔNG CHỊU THUẾ

2/ Mua về bán lại cho công ty => KHÔNG TÍNH THUẾ

3/ Mua về bán lại cho cá nhân => CHỊU THUẾ 5%

Căn cứ pháp lý về thuế suất thuế GTGT hàng thủy sản tham khảo thêm tại:

– Luật thuế GTGT số 13/2018/QH12 ban hành ngày 03/06/2006;

– Luật sửa đổi số 71/2017/QH13 ban hành ngày 01/01/2015;

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính;

– Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính;

– Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài Chính;

– Công văn số 3189/CT-TTHT ngày 18/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa trả lời Công ty TNHH Hải sản Sinh học Việt Nam về việc thuế suất thuế GTGT mặt hàng thủy hải sản.

Kính gửi: Công ty TNHH ABC

Địa chỉ: Thôn Tân Đức, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Mã số thuế: 11111111111

Trả lời công văn số 04/2015/HSSH ghi ngày 11/06/2015 của Công ty TNHH ABC (Công ty) hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) của mặt hàng thủy hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 219) hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Tại Khoản 5, Điều 5 Thông tư 219 quy định về các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT như sau:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty theo như trình bày là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàu sống và các thủy hải sản khác chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì áp dụng thuế suất thuế GTGT như sau:

1. Đối với sản phẩm do Công ty tự nuôi trồng, đánh bắt hoặc nhập khẩu thì khi bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (không phân biệt bán cho đối tượng nào) theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 219 nêu trên.

2. Đối với sản phẩm do Công ty mua lại của tổ chức, cá nhân khác thì khi bán ra áp dụng theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư 219 nêu trên, cụ thể như sau:

– Trường hợp bán cho các doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

– Trường hợp bán cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

Vậy Cục Thuế trả lời Công ty được biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được trích dẫn và nội dung hướng dẫn tại công văn này./

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

 

About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.