Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là báo cáo mà rất nhiều doanh nghiệp không quan tâm đến nhưng thực ra đây cũng là báo cáo liên quan mật thiết đến một khoản chi phí khá cao cho doanh nghiệp. Lương thanh toán cho nhân viên là chi phí quan trọng trong doanh nghiệp được thể hiện thông qua quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đây cũng là một trong những báo cáo bắt buộc phải nộp vào cuối mỗi năm tài chính theo quy định của cơ quan thuế.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa hiểu rõ, người lao động vẫn còn nhiều mơ hồ. Do đó nhiều doanh nghiệp vô tình nộp các khoản thuế không cần đóng, người lao động theo đó cũng bị trừ đi một phần thu nhập của mình mà không hiểu rõ nguyên nhân. Vô hình chung đã tạo nên khoảng cách và mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động, những mâu thuẫn này theo thời gian sẽ dẫn đến những việc bất lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là báo cáo mà rất nhiều doanh nghiệp không quan tâm đến nhưng thực ra đây cũng là báo cáo liên quan mật thiết đến một khoản chi phí khá cao cho doanh nghiệp. Lương thanh toán cho nhân viên là chi phí quan trọng trong doanh nghiệp được thể hiện thông qua Quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đây cũng là một trong những báo cáo bắt buộc phải nộp vào cuối mỗi năm tài chính theo quy định của cơ quan thuế.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa hiểu rõ, người lao động vẫn còn nhiều mơ hồ. Do đó nhiều doanh nghiệp vô tình nộp các khoản thuế không cần đóng, người lao động theo đó cũng bị trừ đi một phần thu nhập của mình mà không hiểu rõ nguyên nhân. Vô hình chung đã tạo nên khoảng cách và mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động, những mâu thuẫn này theo thời gian sẽ dẫn đến những việc bất lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế cho mỗi cá nhân lao động làm việc tại doanh nghiệp. Thông qua đó sẽ cân đối khoản phí này sao cho hợp lý đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu số thuế TNCN phải nộp đối với những lao động có mức lương cao.

Mô tả chi tiết công việc về dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tư vấn, chuẩn bị thông tin quyết toán thuế

Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế, thuế TNCN để doanh nghiệp hiểu rõ về nghiệp vụ này.

Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ liên quan.

Kiểm tra mã số thuế của người lao động.

Đăng ký mới cho người lao động chưa có MST cá nhân, thực hiện các công việc đăng ký giảm trừ gia cảnh, hoặc các trường hợp giảm thuế khác…

Tiến hành lập báo cáo và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Kiểm tra quỹ lương của người lao động và quỹ lương của toàn doanh nghiệp trong năm.

Lập các báo cáo trên phần mềm khai thuế.

In chứng từ và hồ sơ trình doanh nghiệp duyệt ký

Nộp báo cáo và trả kết quả lại cho doanh nghiệp

Sau khi các công việc hoàn thành, chúng tôi sẽ tiến hành nộp báo cáo đến cơ quan thuế và hoàn trả lại toàn bộ hồ sơ đến doanh nghiệp.

Ngoài ra dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân còn tư vấn doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp và người lao động.

Xem thêm: 

Chính sách thuế TNCN đối với lao động thời vụ

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

4 đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Các quy định mới về miễn thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.