Đăng ký thành lập công ty dịch thuật công chứng

Chìa Khóa Thành Công hướng dẫn thủ tục và điều kiện đăng ký thành lập công ty dịch thuật công chứng tại Việt Nam.

I. Cơ sở pháp lý thành lập công ty dịch thuật công chứng.

Luật doanh nghiệp 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp; 

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch​;

Thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế : Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh​.

II. Nội dung phân tích về thành lập công ty dịch thuật công chứng.

– Thành lập công ty dịch thuật, công chứng

Dựa theo nhu cầu mong muốn của cá nhân, bạn có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô, ngành nghề kinh doanh, số vốn góp và thành viên góp vốn để đưa ra loại hình phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 gồm: Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty tư nhân hoặc Công ty hợp danh.

Bên cạnh đó, Công ty bạn thành lập cũng phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 27. Tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch.

Đối với ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học theo quy định tại Khoản này thì phải thông thạo ngôn ngữ cần dịch.

Điều 28. Cộng tác viên dịch thuật

1. Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này được làm cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp trong phạm vi cả nước. Phòng Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của cộng tác viên dịch thuật và lập danh sách cộng tác viên dịch thuật của phòng, báo cáo Sở Tư pháp phê duyệt.

2. Trên cơ sở danh sách cộng tác viên dịch thuật đã được Sở Tư pháp phê duyệt, Phòng Tư pháp niêm yết công khai tại trụ sở của Phòng Tư pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho người yêu cầu chứng thực trong việc liên hệ với người dịch.

3. Người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp phải ký hợp đồng cộng tác viên dịch thuật với Phòng Tư pháp, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người dịch đối với nội dung, chất lượng của bản dịch.

– Số vốn kinh doanh thành lập công ty:

Là số vốn do các cổ đông, thành viên góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty, hiện nay không có quy định mức vốn tối thiểu hay tối đa đối với doanh nghiệp, nhưng số vốn càng cao thì khả năng huy động đầu tư càng lớn.

Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

BẬC THUẾ MÔN BÀI

VỐN ĐĂNG KÝ

MỨC THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM

– Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000 đồng

– Bậc 2

Từ 10 tỷ trở xuống

2.000.000 đồng

– Bậc 3 Chi nhánh, văn phòng đại diện 1.000.000 đồng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

Mail: cktc.vn@gmail.com

About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.