Chữ ký và đóng dấu trên hóa đơn

Dịch vụ kế toán CKTC chia sẻ bài viết về chữ ký và dấu trên hóa đơn khi thủ trưởng đơn vị không ký trên hóa đơn.

– Trường hợp nào được ủy quyền ký thay? Được ký thay khi nào?

– Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định:

“Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

…”

+ Tại Khoản 2d Điều 16 quy định:

“Điều 16. Lập hóa đơn

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

=> Theo đó chữ ký và đóng dấu trên hóa đơn:

– Trường hợp: hóa đơn có 3 tiêu thức ký: 1. người mua hàng; 2. Người bán hàng; 3. Thủ trưởng đơn vị như vậy khi thủ trưởng đơn vắng mặt không ký được trên hóa đơn của đơn vị có cả hai tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” và “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, nếu thủ trưởng đơn vị đã có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký thì người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn, tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” không cần ký trên hóa đơn.

– Trường hợp: hóa đơn có 2 tiêu thức ký: 1. người mua hàng; 2.Thủ trưởng đơn vị như vậy khi thủ trưởng đơn vắng mặt không ký được trên hóa đơn căn cứ giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký thì người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn.

  • Chi tiết tại: Công văn 75554/CT-TTHT ngày 20/11/2017 chữ ký dấu hóa đơn khi thủ trưởng đơn vị không ký Hà Nội.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

Mail: cktc.vn@gmail.com

About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.