Sổ sách kế toán

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói và dịch vụ thành lập công ty giá rẻ tại Việt Nam. Ngoài ra, CKTC còn cung cấp dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toándịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán cho doanh nghiệp.

Sổ sách kế toán

Chìa Khóa Thành Công cung cấp  dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toándịch vụ kế toán chuyên nghiệp và uy tín tại Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán

– Kiểm tra tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái).

– Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so với sổ định khoản: hóa đơn đầu ra – vào và sổ kế toán.

– Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng.

– Kiểm tra các khoản phải trả.

– Kiểm tra dữ liệu nhập và khai báo thuế giữa hóa đơn đầu vào – ra với bảng kê khai thuế.

– Đầu vào và đầu ra có cân đối.

– Kiểm tra lại xem định khoản các khoản phải thu và phải trả định khoản có đúng.

– Kiểm tra lại bảng lương xem ký có đầy đủ, số liệu trên sổ cái 334 và bảng lương có khớp: Đối với nhân viên phải có hồ sơ đầy đủ.

Sổ sách kế toán

Cách kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán chi tiết:

Sổ nhật ký chung:

– Rà soát lại các định khoản kế toán xem đã định khoản đối ứng Nợ – Có đúng chưa.

– Kiểm tra xem số tiền kết chuyển vào cuối mỗi tháng đã đúng chưa, tổng phát sinh ở nhật ký chung = Tổng phát sinh ở bảng cân đối tài khoản.

Bảng cân đối tài khoản:

– Tổng số dư Nợ đầu kỳ = Tổng số dư Có đầu kỳ = Số dư cuối kỳ trước kết chuyển sang.

– Tổng phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng phát sinh Có trong kỳ = Tổng phát sinh ở nhật ký chung trong kỳ.

– Tổng số dư Nợ cuối kỳ = Tổng số dư Có cuối kỳ.

Nguyên tắc: Tổng phát sinh bên Nợ = Tổng phát sinh bên Có

Tài khoản 1111 tiền mặt:

– Số dư Nợ đầu kỳ sổ cái TK 1111 = Số dư Nợ đầu kỳ TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư Nợ đầu kỳ Sổ quỹ tiền mặt.

– Số phát sinh Nợ Có sổ cái TK 1111 = Số phát sinh Nợ Có TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh Nợ Có sổ quỹ tiền mặt.

– Số dư Nợ cuối kỳ sổ cái TK 1111 = Số dư cuối kỳ TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư Nợ cuối kỳ sổ quỹ tiền mặt.

Tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng:

– Số dư Nợ đầu kỳ sổ cái TK 112 = Số dư Nợ đầu kỳ TK 112 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư Nợ đầu kỳ sổ tiền gửi ngân hàng = Số dư đầu kỳ của số phụ ngân hàng hoặc sao kê.

– Số phát sinh Nợ Có sổ cái TK 112 = Số phát sinh Nợ Có TK 112 trên bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh Nợ Có sổ tiền gửi ngân hàng hoặc sao kê = Số phát sinh rút ra – nộp vào trên sổ phụ ngân hàng hoặc sao kê.

– Số dư Nợ cuối kỳ sổ cái TK 112 = Số dư cuối kỳ TK 112 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư Nợ cuối kỳ sổ tiền gửi ngân hàng hoặc sao kê = Số dư cuối kỳ ở sổ phụ ngân hàng hoặc sao kê.

Tài khoản 131:

– Số Cái TK 131 – Nhật ký bán hàng – Bảng tổng hợp Nợ phải thu – Chi tiết: Nợ phải thu cho từng đối tượng – Số liệu trong cột mã số 130, 310 của bảng cân đối kế toán

Tài khoản 142, 242, 214:

Số tiền phân bổ tháng trên bảng phân bổ công cụ dụng cụ có khớp với số phân bổ trên số cái tài khoản 142, 242, 214.

Tài khoản 331:

Số Cái TK 331 – Nhật ký mua hàng – Bảng tổng hợp nợ phải trả – Chi tiết: Nợ phải trả cho từng đối tượng – Số liệu trong cột mã số 130, 310 của Bảng cân đối kế toán.

Tài khoản 334:

– Số dư Nợ đầu kỳ sổ cái TK 334 = Số dư Nợ đầu kỳ TK 334 trên bảng cân đối phát sinh.

– Tổng phát sinh Có trong kỳ = Tổng phát sinh thu nhập được ở bảng lương trong kỳ (Lương tháng + Phụ cấp + tăng ca).

– Tổng phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng đã thanh toán + các khoản giảm trừ (bảo hiểm) + tạm ứng.

– Tổng số dư Có cuối kỳ = Tổng số dư Có cuối kỳ ở bảng cân đối phát sinh.

CHÚC QUÝ KHÁCH THÀNH CÔNG

Xem thêm:

Hoàn thiện sổ sách kế toán

Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

Dịch vụ làm lại sổ sách kế toán

Dịch vụ gỡ rối hoàn thiện sổ sách kế toán

CKTC (Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

  1. Dịch vụ kế toán
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. Dịch vụ quyết toán thuế
  4. Dịch vụ bảo hiểm xã hội
  5. Dịch vụ lập báo cáo tài chính
  6. Dịch vụ thay đổi GPKD
  7. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
  8. Đăng ký thương hiệu

Tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ tra cứu hóa đơn                             

Dịch vụ tra cứu thông tin công ty

Dịch vụ tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tham khảo tại: www.cktc.vn

Sổ sách kế toán

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG – CKTC

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339