Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Ngày 05/08/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Theo đó, Thông tư số 47/2019/TT-BTC áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân khi sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp phải nộp chi phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp và cung cấp thông tin doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ Tài chính có hiệu lực ngày 20 tháng 09 năm 2019 được quy định như sau:

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định các tổ chức được phép thu Lệ phí đăng ký doanh nghiệp và Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp gồm:

Một là, Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Hai là, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ba là, cơ quan đăng ký đầu tư là tổ chức thu phí đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *