Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

CKTC chia sẻ về các thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam bắt buộc phải làm thủ tục cấp giấy phép lao động. Trước khi giấy phép lao động hết hạn, doanh nghiệp sử dụng lao động có thể làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài đó. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động như sau:

Điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo hướng dẫn tại Điều 13, Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động nước ngoài có thể được gia hạn giấy phép lao động khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc giấy phép lao động khi xin gia hạn phải đang còn thời hạn tối thiểu là 5 ngày, tối đa không quá 45 ngày.

– Người sử dụng lao động có văn bản xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động.

– Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, người lao động nước ngoài thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Để được cấp lại giấy phép lao động (cấp gia hạn) cho người lao động, trước khi nộp hồ sơ xin cấp gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động nước ngoài phải nộp hồ sơ xin điều chỉnh nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Hồ sơ gồm:

– Văn bản xin điều chỉnh nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Mẫu 02, Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH);

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức (bản sao y chứng thực);

– Thông báo chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đã được cấp (bản sao y chứng thực). Trường hợp, doanh nghiệp bị thất lạc thông báo này, doanh nghiệp phải làm công văn giải trình.

Lưu ý: Thủ tục này cần thực hiện trước khi xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài ít nhất 30 ngày.

Sau khi được cấp Thông báo chấp thuận thay đổi nhu cầu sử dụng lao động, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động gồm:

– Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 07 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH);

– 02 ảnh màu kích thước 4cm x 6cm, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Giấy khám sức khỏe do tổ chức Y tế ở Việt Nam chứng nhận;

– Hộ chiếu của người lao động nước ngoài (bản sao, có chứng thực);

– Giấy tờ liên quan đến lao động nước ngoài như: Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, chuyên gia, lao động có trình độ kỹ thuật;

– Giấy phép lao động đã được cấp (bản sao có chứng thực);

– Thông báo chấp thuận thay đổi nhu cầu sử dụng lao động (Bản sao y chứng thực);

– Giấy giới thiệu của doanh nghiệp sử dụng lao động cho nhân viên thực hiện nộp hồ sơ.

Khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất là 05 ngày tối đa không quá 45 ngày, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài sẽ phải nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động. Ngoài thời gian trên, nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ, Sở lao động thương binh – xã hội, không giải quyết theo trường hợp cấp lại giấy phép lao động (cấp gia hạn).

Thời gian giải quyết hồ sơ gia hạn giấy phép lao động: 03 ngày làm việc. Trong thời gian 03 ngày làm việc này, Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ xin gia hạn. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép lao động mới. Trường hợp hồ sơ có sai sót, không đáp ứng các điều kiện quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra văn bản hướng dẫn sửa đổi bổ sung.

Thời hạn giấy phép lao động được gia hạn: Thời hạn của giấy phép lao động được cấp tối đa không quá 02 năm. Khi được cấp giấy phép lao động mới. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *