Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ quyết toán thuế – dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanhdịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội và dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng trong 11 của năm 2018.

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo số liệu điều tra của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 11 tháng năm 2018, cả nước có 121.248 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.234.372 tỷ đồng, tăng 4,5% về số  doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tăng 9,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 10,2 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2017. 

Riêng cả nước trong tháng 11 năm 2018, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 11.637 với số vốn đăng ký là 118.420 tỷ đồng, tăng 6,5% về số  doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tăng 7,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị vốn đăng ký bình quân trên một  doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 10,2 tỷ đồng, tăng 1,1%. 

Trong 11 tháng đầu năm 2018, tổng số vốn  doanh nghiệp đăng ký thành lập mới doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ đã bổ sung vào nền kinh tế là 3.432.598 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm 1.234.372 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 2.198.226 tỷ đồng thông qua 39.065 lượt đăng ký tăng vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động.

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG – CKTC

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *