Điều lệ công ty sửa đổi cần chữ ký của những ai

CKTC chia sẻ bài viết về điều lệ công ty sửa đổi cần chữ ký của những ai hoặc điều lệ công ty bổ sung cần chữ ký của những ai.

Điều lệ công ty sửa đổi cần chữ ký của những ai

Dựa theo cơ sở pháp luật điều chỉnh vấn đề điều lệ công ty sửa đổi cần chữ ký của những ai theo Luật doanh nghiệp 2014.

Dựa theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thoả thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

Điều lệ công ty là một văn bản nội bộ, được coi nhưng là “Luật” của công ty, của chủ sở hữu công ty. Tuy nhiên, để điều lệ được pháp luật công nhận giá trị thì nội dung không được trái với quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, công ty hay chủ sở hữu công ty hoàn toàn có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ này theo ý chí thống nhất của các bên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều lệ công ty sửa đổi cần chữ ký của những ai hoặc điều lệ công ty bổ sung cần chữ ký của những ai. Căn cứ theo Khoản 3 Điều 25 của Luật doanh nghiệp 2014 thì điều lệ được sửa đổi, điều lệ bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

“…. a) Chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần….”

Theo đó, điều lệ công ty sửa đổi cần chữ ký của những ai hoặc điều lệ công ty bổ sung cần chữ ký của những ai:

– Điều lệ công ty sửa đổi cần chữ ký của những ai đối với công ty hợp danh, việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cần có họ, tên và chữ ký của chủ tịch hội đồng thành viên.;

– Điều lệ công ty sửa đổi cần chữ ký của những ai đối với nếu công ty hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì cần có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu/người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu/người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Điều lệ công ty sửa đổi cần chữ ký của những ai đối với nếu công ty hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần thì việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cần có họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật công ty;

– Điều lệ công ty sửa đổi cần chữ ký của những ai đối với doanh nghiệp tư nhân do không có điều lệ công ty nên sẽ không xảy ra sửa đổi điều lệ công ty, bổ sung điều lệ công ty.

Ngoài ra, trong trường hợp điều lệ công ty chưa được sửa đổi, bổ sung có quy định về điều kiện sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty là phải có sự đồng ý (thể hiện bằng chữ ký) của các cổ đông/các thành viên hoặc một số đối tượng nhất định nào đó thì việc sửa đổi, bổ sung điều lệ phải đáp ứng những điều kiện đó.

Mặc dù pháp luật chỉ quy định về điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung chỉ yêu cầu có họ, tên và chữ ký của người đại diện pháp luật công ty. Nhưng nếu điều lệ công ty yêu cầu cả chữ ký của các cổ đông thì việc thay đổi chỉ có giá trị khi có chữ ký của tất cả cổ đông công ty.
Điều lệ công ty sửa đổi cần chữ ký của những ai

Mail: cktc.vn@gmail.com – Website: cktc.vn

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *