Đề nghị gia hạn thuế GTGT khâu nhập khẩu

Chìa Khóa Thành Công chia sẻ bài viết về việc doanh nghiệp có thể gia hạn thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đang trong quá giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư mới nếu gặp khó khăn khách quan về tài chính thì được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư 134/2014/TT-BTC.

Trả lời công văn của Cục hải quan tỉnh Cao Bằng về vướng mắc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Thông tư 134/2014/TT-BTC đối với lô hàng nhập khẩu của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 134/2014/TT-BTC thì:

+ Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư (xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô. đổi mới công nghệ……) trực tiếp hoặc ủy thác thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà gặp khó khăn khách quan về tài chính như chưa có nguồn tài chính để nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; Đang vay ngân hàng thương mại để nhập máy móc, thiết bị đầu tư cho sản xuất kinh doanh; Trường hợp không được thông quan hàng hóa sẽ bị thiệt hại lớn do phải đình chỉ, kéo dài đầu tư thực hiện dự án thì được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư 134/2014/TT-BTC nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư; Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của doanh nghiệp.
  2. Có tổng giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định từ 100 tỷ đồng trở lên.
  3. Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
  4. Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư trong thời gian là 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định.
  • Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 134/2014/TT-BTC thì:

+ Trường hợp hàng hóa được nhập theo nhiều lô hàng, đối với lô hàng đầu tiên phải gửi kèm danh mục hàng hóa nhập khẩu đề nghị gia hạn theo mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 128/2013/TT-BTC và không phụ thuộc vào nơi đăng ký danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu.

+ Trường hợp số tiền thuế đề nghị gia hạn thuộc nhiều tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu khác nhau thì trong văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế cần liệt kê các tờ khai hải quan đó.

Theo Công văn số 7292/TCHQ-TXNK ngày 11/10/2017 của Cục thuế xuất nhập khẩu.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

Mail: cktc.vn@gmail.com

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.