Lập địa điểm kinh doanh cho chi nhánh

Câu hỏi: Công ty tôi muốn đăng ký thêm cửa hàng tiếp thị cho chi nhánh. Để đăng ký được cửa hàng tiếp thị này thủ tục cần những gì? Và chúng tôi có thể đăng ký được cửa hàng tiếp thị này cho chi nhánh không?

Chìa Khóa Thành Công trả lời về việc lập địa điểm kinh doanh cho chi nhánh:

Trường hợp của bạn muốn đăng ký cửa hàng tiếp thị cho chi nhánh là được phép. Ở đây bạn có thể làm thủ tục lập địa điểm kinh doanh cho chi nhánh.

Tại Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về thông báo lập địa điểm kinh doanh như sau:

“2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.”

Như vậy, để lập địa điểm kinh doanh cho chi nhánh, bạn làm thông báo gửi đến phòng đăng ký kinh doanh nơi bạn tiến hành lập địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh cho chi nhánh bao gồm:

Thông báo về lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu phụ lục II-11 Thông tư 20/2015);

– Giấy giới thiệu người đi nộp hồ sơ nếu trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không đi nộp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

Mail: cktc.vn@gmail.com

About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.