Thêm cơ quan được thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh rượu

Dịch vụ kế toán CKTC chia sẻ bài viết về việc thêm cơ quan được thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh rượu. Đây là nội dung chính mà Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 22/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 299/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá. 

Theo đó, bổ sung tổ chức có thẩm quyền thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu theo Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017, cụ thể bao gồm:

– Bộ Công Thương;

– Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Ủy ban nhân dân (UBND) quận, huyện;

– UBND thị xã và thành phố thuộc tỉnh.

Ngoài ra, Bộ Công Thương và Sở Công Thương cũng có quyền thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh thuốc lá theo quy định tại Điều 11, 14, 19 Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 22/2018/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2018).

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

Mail: cktc.vn@gmail.com

Posted in:
About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.