Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi:

1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: có những khoản như ăn ca, không phải chịu thuế TNCN thì khi quyết toán có chỗ vào tờ khai không hay là tự trừ đi?

2. Lao động là cộng tác viên có thu nhập dưới 2 triệu thì làm ở bảng kê 05-2B phải không?

Chìa Khóa Thành Công trả lời Quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

1. Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do tổ chức trả thu nhập trả cho cá nhân thì tổ chức chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với quy định về chi phí hợp lý theo quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp trong năm tổ chức chi trả chưa trừ khoản thu nhập này cho cá nhân khi khấu trừ thuế thì tổ chức chỉ trả thực hiện điều chỉnh các tờ khai trong năm mà không điều chỉnh tại tờ khai quyết toán thuế.

2. Đối với cộng tác viên có thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng chưa đến mức khấu trừ thuế thì cuối năm tổ chức chi trả kê khai vào Phụ lục 05-2/BK-TNCN.

CKTC ( Chìa Khóa Thành Công) cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp – uy tín – tận tình. Liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp tại đây.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.