Mẫu công văn xác nhận đóng BHXH

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ quyết toán thuế – dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanhdịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội và dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. CKTC – Mẫu công văn xác nhận đóng BHXH.

Mẫu công văn xác nhận đóng BHXH

Mẫu công văn xác nhận đóng BHXH ở nơi khác là mẫu bản công văn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xác nhận về việc đóng BHXH tại một nơi khác.

Mẫu công văn xác nhận đóng BHXH nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, quá trình đóng và tham gia bảo hiểm xã hội tại nơi khác. Dịch vụ kế toán CKTC chia sẻ chi tiết và tải về mẫu công văn xác nhận đóng BHXH.

Tải mẫu: mau cong van xac nhan thoi gian dong bao hiem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

 Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ………………..

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………………

Mã thẻ bảo hiểm:…………………………………………………………………………….

Tên cơ quan quản lý:…………………………………………………………………………

Tôi đã tham gia bảo hiểm liên tục từ………./……./……… đến………/………/………….

Tại Bảo hiểm xã hội thành phố ……………

Nay kính đề nghị BHXH…………. xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm liên tục trên 03 năm để tôi được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.

 

Tp. …………, ngày……..tháng…….năm……

                                                             Người đề nghị

Phần xác minh:

Ông/Bà:…………………………………

Mã thẻ BHYT:………………………….

Đã tham gia BHYT tại BHXH TP……..

Từ:……/……/……đến……./……./…….

                          Ký tên

 

 

 

Số:……..BHXH-CST/2018

XÁC NHẬN THỜI GIAN THAM GIA BẢO HIỂM

Ông/Bà:…………………………………………………  Năm sinh:……………………

Số thẻ BHYT:………………………………………………………………………………….

Đang tham gia BHXH tại đơn vị:……………………………………………………………..

Đã có thời gian tham gia BHXH liên tục trên 03 năm thuộc diện hưởng quyền lợi Bảo hiểm Xã hội theo hướng dẫn tại Điểm 5, công văn số 1717/YT-ĐTr ngày 23/3/1999 của Bộ Y tế.

Ngày……tháng……năm……..

GIÁM ĐỐC BHXH TP..….

Mẫu công văn xác nhận đóng BHXH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

Mail: cktc.vn@gmail.com

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.