Hướng dẫn hạch toán hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân như: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách…… Dịch vụ kế toán CKTC hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo Thông tư 133 và Thông tư 200 của Bộ Tài Chính như sau:

  • Khi bên mua xuất trả lại hàng cho bên bán thì phải xuất hóa đơn GTGT cho hàng bán bị trả lại. Muốn biết cách viết hóa đơn trả lại vui lòng liên hệ: 0888 139 339 gặp Tuấn.

Chú ý về tài khoản hàng bán bị trả lại:

+ Tài khoản hàng bán bị trả lại – Tài khoản 5212 (Nếu theo thông tư 200 hoặc quyết định 48);

+ Nếu theo Thông tư 133 thì các bạn hạch toán vào Tài khoản  511

=> 2 tài khoản này không có số dư cuối kỳ.

  • Cách hạch toán hàng bán trả lại cụ thể như sau:

1. Bên bán (Bên bị trả lại hàng):

a. Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng thì hạch toán:

– Ghi nhận doanh thu hàng bán:

Nợ TK 111, 112,131

Có TK 511

Có TK 33311

– Ghi nhận giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632

Có TK 156

b. Khi nhận hóa đơn hàng bán bị trả lại:

– Khi nhập kho: Hạch toán giảm giá vốn của hàng bán bị trả lại

Nợ TK 156 

Có TK 632

– Ghi giảm doanh thu bán hàng:

Nợ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế) – Theo thông tư 200

Nợ TK 511 – Theo thông tư 133

Nợ TK 333111 – Số tiền thuế GTGT của hàng bán bị trả lại

Có TK 111, 112, 131,….. Tổng số tiền trên hóa đơn hàng bán bị trả lại

– Nếu có các chi phí liên quan trong quá trình trả lại hàng:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng – Theo thông tư 200

Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng – Theo thông tư 133

Có TK 111, 112………

Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ – Theo thông tư 200.

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 5212 – Hàng bán bị trả lại

2. Bên mua hàng  (Bên trả lại hàng bán):

a. Khi nhận hóa đơn mua hàng:

– Ghi tăng hàng hóa, tài sản…….

Nợ TK 156, 152, 153, 211

Nợ TK 1331 (Nếu có)

Có TK 111, 112, 331

b. Khi xuất hóa đơn trả lại hàng với nội dung xuất trả hàng do vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách……:

– Ghi giảm giá trị hàng hóa:

Nợ TK 111, 112, 331 – Số tiền được trả theo hóa đơn

Có TK 156, 152, 153…… – Hàng hóa bị trả lại (giá chưa VAT)

Có TK 1331 – Thuế GTGT (nếu có)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

Mail: cktc.vn@gmail.com

 

About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.