Hạch toán chi phí khoản thu hộ hãng tàu

Chìa Khóa Thành Công hướng dẫn hạch toán chi phí khoản thu hộ hãng tàu, cách kê khai thuế GTGT của khoản phí thu hộ.

Tại khoản 7 điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

  1. a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Tại Khoản 1, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính có hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp như sau:

1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

 Căn cứ Khoản 1 Điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

   “1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất”.

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

   “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  2. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  4. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng…

Căn cứ công văn số 3947/TCT-CS ngày 25/9/2009 của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn và khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp Đại lý tại Việt Nam thu hộ Hãng giao nhận kho vận bao gồm cước vận tải quốc tế, chuyển phát nước ngoài.

Trường hợp: Công ty nhận hóa đơn của các Đại lý vận tải quốc tế đứng ra thu hộ doanh thu cho Hãng nước ngoài, khi xuất hóa đơn GTGT Đại lý ghi rõ là tiền thu hộ Hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho hãng nước ngoài (không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT Đại lý khấu trừ nộp thay Hãng nước ngoài thì Công ty được sử dụng hóa đơn do Đại lý thu hộ Hãng nước ngoài xuất để kê khai khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp: Công ty có cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất (khu phi thuế quan), có thu hộ hãng giao nhận nước ngoài các khoản dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế thì khi thanh toán tiền cho các hãng giao nhận nước ngoài, công ty phải khấu trừ thuế nhà thầu (thuế TNDN) và lập hóa đơn theo quy định.

Trường hợp: Trong doanh thu thu hộ các hãng giao nhận nước ngoài có bao gồm cước vận tải quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài thì trước khi thanh toán tiền cước vận tải quốc tế cho hãng vận chuyển nước ngoài, Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu (Thuế TNDN 2% trên doanh thu cước vận tải quốc tế).

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Hotline – Viber – Zalo: 0888 139 339

Mail: cktc.vn@gmail.com

Posted in:
About the Author

C K T C

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.