Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi về thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gửi về dịch vụ kế toán CKTC như sau:

Em đau đầu về quyết toán thuế TNCN cho nhân viên của công ty. Năm 2017 có nhiều trường hợp thử việc trả lương trên 3 triệu nhưng không khấu trừ thuế TNCN mà cho họ làm cam kết 02. Vậy khi họ sang công ty khác làm thì là trong năm có thu nhập 2 nơi rồi vậy khi quyết toán mà bị phát hiện làm 2 nơi mà vẫn có cam kết thì có đăng ký không ạ.

Dịch vụ kế toán CKTC hướng dẫn và trả lời câu hỏi về quyết toán thuế thu nhập cá nhân của bạn như sau:

– Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013;

– Tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013;

– Tại Khoản 1, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

=> Theo đó:

– Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân;

– Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân;

– Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế;

– Cá nhân làm cam kết 02/CK-TNCN theo hướng dẫn tại Điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế TNCN tại thời Điểm cam kết 02/CK-TNCN” & Tổng thu nhập trong năm không quá 108.000.000 đ. Cá nhân tại thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN có thu nhập 02 nơi thì không được làm cam kết;

  • Nguồn tham khảo: Công văn Số: 1894/TCT-TNCN ngày 05 tháng 05 năm 2016.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG – CKTC

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.