Quy định mới về bán hóa đơn lẻ tại Chi cục Thuế

Dịch vụ kế toán CKTC hướng dẫn quy định mới về bán hóa đơn lẻ tại Chi cục Thuế. Ngày 16/4/2018, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 829/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn. 

Theo đó, thủ tục bán hóa đơn lẻ cho cá nhân, hộ kinh doanh có nhiều điểm mới so với quy định tương ứng tại Quyết định 747/QĐ-TCT. Đơn cử như sau: 

1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phải lập tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ cho Lãnh đạo Chi cục thuế phê duyệt trước khi chuyển hồ sơ về Bộ phận Ấn chỉ của Chi cục thuế thực hiện bán hóa đơn lẻ.

2. Đội Thuế liên xã, phường, thị trấn phải thực hiện các nội dung:

– Đảm bảo từ 03 công chức trở lên;

– Có văn bản bàn giao việc bán hóa đơn lẻ cho Đội trưởng Đội thuế;

– Đội trưởng Đội thuế phải chuyển hồ sơ đề nghị mua hóa đơn lẻ ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày hôm sau về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thuế;

– Tùy vào tình hình địa bàn, quy định thời gian Đội trưởng Đội thuế quyết toán Biên lai thu thuế và thực hiện nộp tiền vào Kho bạc nhà nước.

Xem chi tiết tại Quyết định 829/QĐ-TCT (có hiệu lực từ ngày ký ban hành).

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

About the Author

Ngọc Tuấn

Chìa Khóa Thành Công cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp.